« Tillbaka till blogg

Vart är Planima på väg framöver?

Postat den 8 november, 2016

Hösten är nu långt gången och vintern står nästan vid dörren! Vi tänkte kort och gott informera om hur framtiden ser ut för oss med dagens glasögon. Vi tycker det är riktigt roligt att se så många engagerade kunder som konstant återkopplar med idéer och förslag på hur vi ska styra skeppet framåt. Just detta inlägg blir däremot ingen lista på nya funktioner och versioner rakt upp och ner, utan vi kommer mer övergripande förklara vart Planima är på väg och varför.

Kort sagt så kan vi summera inriktningen framöver i fem större rubriker; integration, mobilitet, förslag och påminnelserprishjälp och projektledning.

Integration och samarbeten

Detta är ingenting nytt i sig, då samarbeten och öppenhet mot andra tjänster och parter alltid är viktigt. Det som däremot skiljer sig nu för oss är att tidpunkten nu är rätt. Vi har redan idag påbörjat arbetet med att tillhandahålla inläsningsbara moduler och integrationsstöd (API:er) mot andra system och vi har några aktörer som vi utvecklar det tillsammans med. Dessutom möjliggör detta att vi själva kan bredda vår produktkatalog då våra egna tjänster kan prata bättre med varandra. Vår dröm är att koppla samman flera aktörer, från olika branscher, för att ge slutkunden bästa möjliga paket för sin fastighet.

Mobilitet

I och med ökat stöd för integration så ger det oss betydligt bättre förutsättningar att ta Planima till den mobila världen. Det innebär att vi kommer få bra verktyg att själva ta fram appar för mobilen eller paddan, men också att släppa in fler aktörer även här. Som ett exempel har vi sett stor efterfrågan på är en mobilapp som kan underlätta under besiktningar, eller varför inte ha en app vid nästa styrelsemöte där alla får underlag rakt ner i sin egen mobil?

Förslag och påminnelser

Första steget är såklart att bygga upp sin underhållsplan i Planima. Steget därefter är att Planima ska kunna avläsa planen och komma med förslag på hur man kan förbättra den. Det kan handla om att slå samman åtgärder, jämna ut de stora kostnaderna eller helt enkelt bara att hålla ordning och påminna om åtgärder som behöver ses över. Ambitionen är att man ska kunna få sammanställningar via e-post eller en app, så att man enkelt har full koll även fast man inte alla gånger har tiden att sätta sig ner vid arbetsbänken.

Modern, digital och lättarbetad prishjälp

Något som vi påtagligt känner att vi måste ordna till är vår hantering och hjälp gällande priser i Planima. Man ska inte behöva vara en långvarig expert för att få grundläggande hjälp med prissättningar för sin fastighet. Idag är vår prislista i sin minimala form, något som fortfarande är till stor hjälp för våra kunder, men som vi har som ambition att utveckla ytterligare.

Nästa steg är att dels göra den åtkomlig för andra tjänster, också detta genom en integrationslösning. Man ska inte enbart kunna få hjälp med prissättning som fullfjädrad Planima-kund, utan man ska ha möjlighet att integrera detta i sin egen tjänst eller skaffa tillgång till tjänsten separat.

Projektering och assistans

Vi vill såklart att underhållsplanen är grunden för fastigheten, men steget från en underhållsåtgärd till lyckat projekt är ofta mer komplex än så. Vår ambition är framöver att kunna hjälpa till med genomförandet av själva projektet, dels för att såklart minska huvudvärk för inblandade aktörer men även för att automatiskt få en komplett och pricksäker underhållsplan som mer eller mindre uppdaterar sig själv.

Slutsats

Med detta sagt så kommer 2017 bjuda på många spännande utmaningar. I och med att vi bjuder in parter från olika håll att samarbeta med oss, så är det näst intill omöjligt att försöka förutse vilka genomslag det får i det stora hela. Det är helt klart något som vi tycker är otroligt roligt!