I Planimas förvaltarmodell är det vanligtvis förvaltaren som arbetar med underhållsplanerna för att sedan leverera dem till sina kunder. Ibland vill kunden själv kunna arbeta i sin underhållsplan och det räcker inte med att kunden har läskonton till sin plan. Kunden kanske vill arbeta helt på egen hand eller tillsammans med er som förvaltare. Detta är möjligt genom Planimas återförsäljarupplägg.

Så fungerar det

  1. Förvaltaren snappar upp behovet från sin kund.
  2. Förvaltaren levererar ett rabatterat pris till föreningen baserat på Planimas aktuella prissättning. Rabatten är en procentuell återförsäljarrabatt som man som förvaltare kan erbjuda sina kunder eller ta som marginal själv.
  3. Förvaltaren informerar Planima att man sålt in en licens och vill stå som återförsäljare åt kunden.
  4. Planima kontrollerar ordern och skapar nytt kundkonto åt kunden och markerar förvaltaren som återförsäljare i tjänsten.
  5. Planima fakturerar hädanefter förvaltaren för licenserna på årlig basis. Förvaltaren ansvarar själv för att i sin tur fakturera sin kund, antingen separat eller om man vill baka in den i ett eget tjänstepaket.

Varför måste kunden teckna egen licens?

För varje ny part som arbetar i Planima måste vi kunna erbjuda support, backup och andra åtaganden som ligger inom ramen för vår produkt. Detta täcks genom licenskostnaden.

Varför återförsäljare?

  • Förvaltaren får insikt i sina kunders behov och kan arbeta mer effektivt tillsammans.
  • Förvaltaren kan leverera en bättre helhetstjänst till sina kunder där det ser ut som att förvaltaren levererar Planima, t.ex. med hjälp av egen branding.
  • Förvaltaren kan erbjuda ett rabatterat Planima-pris till sina kunder eller själva ta en marginal.

Hur kommer man igång?

För att kunna anmäla sig som återförsäljare behöver man ha en förvaltarmodell i Planima. Om man redan har detta så anmäler man sig som återförsäljare genom att skriva till aterforsaljare@planima.se. Planima tar kontakt med förvaltaren och ser till att man får allt som behövs för att komma igång!