puff-ksrr

Kalmarsundsregionens Renhållare väljer Planima för sina underhållsplaner

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) är det moderna renhållningsbolaget som sorterar och tar hand om alla sopor i en stor del av sydöstra Sverige. År 2006 bildade nämligen grannkommunerna Torsås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Kalmar ett gemensamt kommunalförbund – KSRR. Idag jobbar företaget främst med avfallshantering som inriktning, men arbetar även aktivt med att sprida sitt budskap om hur man ska källsortera och minska avfall inom sitt närområde.

KSRR + Planima + Sustend

Nu har KSRR valt Planima tillsammans med Sustend för produktion och hantering av samtliga av sina underhållsplaner. Detta tycker vi såklart är väldigt roligt och vi ser fram emot ett lyckat samarbete!

Vi avslutar lämpligtvis med att skriva – Ingen vill ju vara en sopa och inte ha koll på sina fastigheter. Behöver ni hjälp? Slå oss en signal på 0736-228408 eller anmäl er för ett provkonto idag.

Läs mer om KSRR på deras webbsida.