70+ kommunala fastighetsägare har valt Planima. Läs varför!

Kommunala fastighetsägare 💛 Planima = Sant.

2022 välkomnade  vi hela 17 nya kommuner och allmännyttiga fastighetsbolag till Planima. Och trenden har inte avstannat. Under 2023 har tillströmningen fortsatt med ytterligare 20 stycken (än så länge!) och tillsammans är nu över 70 kommuner och kommunägda bolag en del av Planima-gemenskapen! 🥳

Några av alla de bolag som använder Planima för proaktiv förvaltning.

Kommuner och Allmännyttan i branschens framkant

– Vi är förstås både stolta och glada över att så många framåtblickande offentliga fastighetsägare hittat till vårt Planeringsverktyg! Men framförallt är det roligt att vi har fått en så central roll i omställningen till en mer proaktiv era inom samhällsbärande fastighetsförvaltning. Det känns hedrande.

Det säger Philip Winkler, Head of Sales på Planima som varit med och sett medvetenheten kring branschens utmaningar öka de senaste åren. 

– Dessa fastighetsägare har hela tiden haft ett tydligt incitament att tänka långsiktigt. Det ligger i deras uppdrag att äga och förvalta – inte enbart maximera kortsiktig avkastning. Vi har därför länge sett att vi är en “Perfect Match” med de kommuner och allmännyttiga bostadsbolag som faktiskt insett att det finns bättre, smidigare och mer lönsamma sätt att hantera fastighetsbeståndet. 

De kommunala fastighetsägarna visar vägen – till Planima

Utmaningen har istället varit att sprida denna insikt runt om i Sverige. Något som har gått lättare med tiden, delvis genom att det nya ekonomiska läget har tvingat många aktörer att ifrågasätta sina processer och förvaltningsstrategier: 

– Jag upplever att det finns en helt annan medvetenhet idag jämfört med bara för ett år sedan. Och det gäller inte bara kommuner och allmännyttiga bolag. Hela branschen rör sig mot insikt om värdet av en mer proaktiv förvaltning. På så sätt kan man säga att de offentliga fastighetsägarna har gått i bräschen för hela fastighetsbranschen när det gäller fastighetsunderhåll.

Kommunala fastighetsägare har gemensamma förutsättningar

Bland de som använder Planima hittar du allt från Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 27 000 lägenheter till kommunägda energi- och VA-bolag såväl som kommunala förvaltningar. En brokig skara vid första anblick, men det finns tydliga likheter och förutsättningar:

 • Fastighetsbestånd som förvaltas långsiktigt 🏢🏭🏘️
 • Ambition att jobba proaktivt och samordnat med underhåll och renovering
 • Behov av att snabbt & användarvänligt presentera tydliga besluts- och budgetunderlag som skapar förståelse för chefer och/eller politiker. Oavsett kunskapsnivå.
 • Ett uppdrag att få ut maximalt av sin tilldelade budget

Så, vad är det då som gör att Planima är förstahandsvalet för dessa organisationer? Vilka problem är det som verktyget faktiskt löser rent konkret? Vi har frågat våra kunder och tre anledningar nämns av i stort sett alla: 

 • Överblick 🚁
 • Tidsbesparing ⏰
 • Lägre kostnader 💰

Anledning 1: Överblick och enkelhet

Bra överblick är avgörande för dig som ansvarar för många fastigheter. Du behöver en enkel översikt på all information om vad som behöver göras och vad det kommer att kosta, för att kunna planera och budgetera rätt. Planimas smarta vyer, filter och sökfunktioner hjälper dig göra precis det.

“Planima hjälper oss att få en snabb överblick på hela beståndets kommande underhåll, vi slipper gå in på varje fastighet separat. Politiker och andra chefer får en större insyn i vad underhållet kostar och i vilken status fastigheterna befinner sig i nu.”

Daniel Grönbeck, Samordnare Fastighet, Bollebygds kommun

Om du inte använder Planima än så är sannolikheten stor att du använder ett fastighetssystem eller Excel. Skillnaden i användarvänlighet mellan de två alternativen och Planima är stor.

“En väldigt viktig anledning till varför valet föll på Planima är att vi upplever arbetet med att skapa underhållsplaner via Planimas gränssnitt, som väldigt enkelt. Trots enkelheten får vi tydliga och väldigt funktionella underhållsplaner, som väsentligt underlättar vårt arbete med underhåll, uppföljning och budgetering.”

Henriette Jareklew, f.d. Digital ledare och Innovationsansvarig, LKF

Systemet du väljer behöver också vara anpassat till verkligheten, så att alla som jobbar med fastigheterna enkelt kan använda det, utan krav på timslånga utbildningar eller konsulter som behöver konfigurera varje liten detalj.

“Vi utgick helt från användarperspektivet – det måste vara lätt att använda. Eftersom Planima ursprungligen är designat för brf:er har de fokuserat användarvänlighet. Detta passade vår stora organisation och är en förutsättning för att alla skall vilja och kunna använda verktyget.”

Ulf Viktorsson, Teknik och Underhållschef, Svenska Bostäder

Här kan du läsa mer om värdet av överblick över ditt fastighetsbestånd.

Anledning 2: Effektivisering

Planima kommer med massa smarta funktioner som underlättar och effektiviserar arbetet med att ta fram och arbeta med dina underhållsplaner: Från färdiga prisförslag och autogenererade utkast på underhållsplaner till massredigering av åtgärder.

“Tidigare arbetade vi i Excel. För oss var det ett trubbigt verktyg i underhållsplaneringen vilket gjorde det svårt att planera, prioritera och prissätta åtgärder. Vi hade inte heller med några faktiska mängder, antal eller priser.”

Pär Brundin, Drift- och Underhållschef, Marks Bostad AB

Dessutom får du en central datakälla för vad som skall hända på dina fastigheter i framtiden. Detta underlättar kommunikation och arbetsprocesser vilket har potential att effektivisera arbetet och ge stora tidsvinster. 

“Med Planima får vi en mycket effektivare beslutsprocess. Vi får all information vi behöver om kommande åtgärder samlade på ett ställe och kan ta snabba och bra beslut baserade på data.” 

Ulf Viktorsson, Teknik och Underhållschef, Svenska Bostäder

Läs mer om vad du kan göra för att effektivisera din underhållsplanering

Anledning 3: Spara pengar

Tid är pengar och en effektivare underhållsplanering leder till kostnadsbesparingar. Men det finns ytterligare två stora effekter av att använda ett riktigt bra planeringsverktyg. Med potential att spara miljontals kronor för dig som fastighetsägare:

Mindre brandsläckning 

En proaktiv plan för underhållet minskar behovet av akuta åtgärder när något gått sönder. Reaktivt underhåll är dyrt och genom att minimera detta kan du spara stora summor.

“På Ockelbogårdar står vi inför stora underhållsarbeten de kommande åren och vi sökte därför efter ett verktyg som kunde hjälpa oss att långsiktigt planera underhållet av våra fastigheter. Valet föll på Planima eftersom det låter oss planera underhållet på ett mycket överskådligt och enkelt sätt.”

Jens Dahlman, Fastighetschef, Ockelbogårdar

Samordningseffekter 

Möjligheten att samordna underhållet över hela fastighetsbeståndet ger en lönsammare förvaltning! Genom optimerad bemanning, längre kontrakt och större upphandlingsvolymer kan du spara stora summor.  

“Jag ser samordningseffekter med underhållsbehov, t.ex. putsning fasad eller att fler fastigheters underhållsbehov inom samma kategori kan utföras samtidigt och minska störningar för verksamheter/hyresgäster. Våra avdelningar inom teknik och förvaltning kan se hela beståndet och samarbeta och göra underhållsplanering tillsammans, vilket gör att vi använder kommunens budget bättre ur ett ekonomiskt perspektiv, när vi kan prioritera efter underhållsbehoven och budgetera efter detta.”

Anette Ankarbäck, f.d. Underhållsplanerare, Upplands-Brohus AB

Läs mer om hur du kan få en lönsammare förvaltning av dina fastigheter!

Nyfiken på om Planima passar dig?

Jobbar du på en kommun eller allmännyttigt bostadsbolag? Vill du arbeta strukturerat och proaktivt med ditt fastighetsunderhåll, men har svårt att få koll på allt som du måste göra och hur du skall få budgeten att räcka till? Då behöver även du, som de 70+ kommunala fastighetsägarna ovan, ett riktigt bra verktyg för att planera underhållet av dina fastigheter. Boka en demo med oss (👇) så berättar vi mer!

Med Planima får du bl.a:

 • Ett smidigt och enkelt webbaserat planeringsverktyg med oslagbar överblick över alla  dina fastigheter
 • En effektiv och lönsam underhållsplanering genom automatiseringar och unika funktioner som t.ex. Planima-priser, Samordning och Generera Underhållsplan
 • Hjälpartiklar, guider och dedikerad support från Planimas engagerade Customer Success team.
 • En beprövad och enkel process för hela ert underhållsarbete, som vi hjälper er komma igång med.

Fler intressanta bloggartiklar:

Jobbig budgetering?

Inte så underhållande. 😵

70+ kommunala fastighetsägare
använder Planima för proaktiv planering och smidigare budgetarbete. Du också?