Marks Bostad förenklar underhållet med Planima-priser™

Vad kostar den planerade takomläggningen? Hur dyr blir fasadrenoveringen? Har vi budget för det stora fönsterbytet? Hur långt är egentligen ett snöre? 😆

Om du vill ha svar på dessa frågor ska du prata med Pär Brundin! Pär är Drift & Underhållschef på Marks Bostad, det framåttänkande allmännyttiga bostadsbolaget som nyligen gick över till att uteslutande använda sig av Planima-priser™ i sin underhållsplanering. 

Vi träffade Pär för att ta reda på varför de valde att gå all-in på den datadrivna prislistan för underhåll i Planima, hur detta har förändrat deras arbetsprocesser och vilka resultat de hoppas uppnå framåt.  

Marks Bostad använder Planima

Träffsäkra priser ger bättre planering

Om du arbetar med planering av fastighetsunderhåll har du säkert insett vikten av att ha en bra prislista att tillgå. Den hjälper dig spara tid samt undvika allt för grova gissningar när du prioriterar och budgeterar för kommande insatser. 

Samtidigt känner du säkert igen dig i frågorna ovan och vet att svaren inte är självklara. Förutom val av leverantör, komponenter och material så finns det många andra orsaker som försvårar tillförlitlig budgetering. Att ta fram en prislista som är träffsäker och samtidigt tillräckligt generell för att vara användbar för ett helt fastighetsbestånd är både svårt och tidskrävande för den enskilda organisationen. Dessutom är de etablerade, traditionella prislistorna som finns tillgängliga både statiska och har en hög detaljnivå som kan försvåra effektiva arbetsprocesser.  

Läs även: Repab vs Planima: Vilken prislista för underhåll passar dig bäst?

Så vad är då lösningen? 🤔

Marks Bostad hittar rätt priser med Planima

Marks Bostad AB har hittat sin lösning med Planimas inbyggda, dynamiska prislista Planima-priser™. Det kommunägda bolaget är med ca 3 700 hyreslägenheter det största bostadsbolaget i Marks kommun och drivs bl.a. av sitt mål att “hushålla med resurserna på bästa sätt med hänsyn till ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och miljö”. 

Proaktivitet är avgörande för Marks Bostad

Att arbeta proaktivt med sin förvaltning är därför en förutsättning för att komma framåt: År 2019 hittade de Planima och har sedan dess använt verktyget för bättre överblick och mer effektiv underhållsplanering. 

Vilka utmaningar stod ni inför innan ni 2019 valde att börja jobba med Planima?

– Tidigare arbetade vi i Excel. För oss var det ett trubbigt verktyg i underhållsplaneringen vilket gjorde det svårt att planera, prioritera och prissätta åtgärder. Vi hade inte heller med några faktiska mängder, antal eller priser.

Har arbetet med Planima hjälpt Marks Bostad med dessa utmaningar och i så fall hur?

– Ja, vi fick kontakt med Planima i väldigt tidigt skede i arbetet med att förändra våra processer. Vi var noga med att bygga upp en god struktur och att inte ha för många olika underhållsåtgärder utan tänka mer på att samordna insatser: ”Vad mer kan vi göra samtidigt, när vi ändå utför ett underhållsarbete?”

– Vi har även lagt mycket tid på att inventera alla våra byggnader och dessutom åldersbestämt alla ingående material och mängder. Detta har gett oss en väldigt bra koll på våra byggnader som enkelt och effektivt kan hanteras i Planima.

Vad ser du som de största fördelarna med Planima?

– Vi har äntligen fått ett bra program där alla byggnader och material med underhållsintervall ligger samlade. Detta ger oss ett kraftfullt planeringsverktyg som underlättar mycket när vi skall samordna våra upphandlingar. Dessutom stämmer prissättningen väldigt bra!

Pär Brundin - Marks Bostad AB

Fokus: Pär Brundin

Företag: Marks Bostad AB
Titel: Drift & Underhållschef
Ålder: 41 år
Bor i: Månskensbonde i Örby med fru och två barn

Aktuell med: Leder arbetet med övergången till Planima-priser™ för Marks Bostad AB

Dynamisk prislista som gör skillnad

Nyligen tog de ytterligare ett kliv mot en effektivare underhållsplanering när man lämnade de sista statiska prisliste-arken bakom sig och helt gick över till att använda Planimas inbyggda prislista – Planima-priser ™.

Varför valde ni på Marks Bostad att börja använda er av Planima-priser™ ?

– När vi startade med Planima hade vi vår ”egen” prislista. Vi insåg dock snabbt att denna statiska modell skulle bli svår att uppdatera med aktuella priser över tid. När Planima-priser lanserades blev vi därför direkt intresserade och upptäckte att vår prisbild matchades väldigt väl.

– Vi får nu en aktuell prisbild varje gång vi använder Planima. Det är extra viktigt nu när omvärlden är orolig och priser ökar och minskar snabbt!

Andreas Norlander, som arbetar som Customer Success Manager på Planima, hjälpte Pär och teamet på Marks Bostad att genomföra implementationen av Planima-priser ™ :

– Övergången till Planima-priser blev extra smidig för Marks Bostad eftersom de redan hade en upparbetad struktur på sina fastigheter och komponenter i Planima. Startsträckan kan vara något längre för de som inte kommit lika långt i sitt strategiska arbete, vilket endast visar på hur viktigt det är att arbeta strukturerat och genomtänkt! Du måste ändå göra detta arbete och då är Planima ett riktigt bra verktyg för att hitta den struktur som funkar allra bäst för dig! 

Avsutningsvis frågar vi Pär Brundin om de redan nu ser resultat av det nya arbetssättet?

– Ja verkligen. Vi kan nu kvalitetssäkra anbud samt få träffsäkra prognoser på kommande renoveringar och underhåll. Dessa kan vi sedan lätt och säkert presentera för både styrelse och internt i företaget.

På Planima är vi riktigt stolta och glada över att se hur vår produkt kan hjälpa till att driva förändringsprocesser som leder till hållbara lösningar! Så att vi som samhälle lägger både skattepengar och hårt arbete på rätt saker. 

Eller som Pär Brundin avslutar: “Vi kan inte rädda världen men vi är stora nog för att göra skillnad!”

Nyfiken på om Planima passar dig?

Vill du göra som Marks Bostad och arbeta strukturerat och proaktivt med ditt fastighetsunderhåll, men har svårt att få koll på allt som du måste göra och vad det kommer kosta? Då behöver även du ett riktigt bra verktyg för att planera underhållet av dina fastigheter.

Med Planima får du bl.a:

  • Ett smidigt och enkelt webbaserat verktyg med oslagbar överblick över alla  dina fastigheter
  • En effektiv och lönsam underhållsplanering genom automatiseringar och unika funktioner som t.ex. Planima-priser, Samordning och Generera Underhållsplan
  • Hjälpartiklar, guider och dedikerad support från Planimas engagerade Customer Success team.


Fler intressanta bloggartiklar:

En fantastisk Planima-vår (igen)!

Imorgon är det midsommar och kollegorna börjar så smått droppa av till välförtjänta sommarsemestrar. För det har minst sagt varit en intensiv period för oss