MHS Bostäder: Sveriges nöjdaste hyresgäster och stenkoll på underhållet

Invasionen av Ukraina har gett oss en brutal påminnelse att säkerhet och frihet inte är en självklarhet. MHS Bostäder, fastighetsförvaltaren som förser Försvarsmakten med bostäder, har plötsligt fått ett mer kritiskt uppdrag än nånsin. De är dessutom högaktuella eftersom de prisats med Kundkristallen 2021 för nöjdast hyresgäster i Sverige! 🏆

Fasader på MHS Bostäders bostadsfastigheter och en laptop med Planima på skärmen.

Hur lyckas de så bra med sitt viktiga uppdrag? Det ska vi ta reda på!

Unikt fastighetsbolag med försvaret i fokus

MHS Bostäder är en icke-vinstdrivande stiftelse med 20 anställda som startades på 1960-talet. Uppdraget var lika viktigt då som det är nu: att förse studerande och anställda inom Försvarsmakten med bra bostäder under en begränsad tid. Dessa bostäder finns både i bolagets egna fastigheter men hyrs också in av andra  för att kunna möta det varierande behovet.

Vi ställde några frågor till Oskar Uhrbom, förvaltningschef på MHS:

Vad gör du som förvaltningschef och vad är roligast med ditt jobb?

– Jag har helhetsansvar för vår ekonomi, förvaltning och våra fastigheter. Jag är ansvarig för ett team med driftpersonal samt ett team med projektledare.

Det absolut roligaste med mitt jobb är att ingen dag är den andra lik och samarbetet med kollegorna och utvecklingen av våra team är absolut roligast att följa. Vi får frihet att lösa frågeställningar som dyker upp och vi har möjligheten att forma vårt arbetssätt efter våra förutsättningar.

Porträtt och faktaruta på Oskar Uhrbom, förvaltningschef på MHS Bostäder

Ni vann Kundkristallen 2021 för nöjdast hyresgäster – vad tror du är den viktigaste faktorn som gjort att ni lyckades med detta?

– Den viktigaste aspekten enligt mitt tycke är att vi är väldigt lyhörda till våra hyresgästers önskningar och fokuserar på ett bra bemötande i alla skeden, från första kontakt och under hela hyresgästens boendeperiod.

Bedömer du att ert underhållsarbete har bidragit till er höga kundnöjdhet? 

– Det tror jag absolut och vi är angelägna om att våra fastigheter och lägenheter håller god standard och skick och vi ser till att utföra åtgärder i rätt tid för att undvika att hyresgäster får problem under sin boendetid.

Varför valde de Planima för sitt underhåll?

När det var dags att börja jobba mer effektivt och proaktivt med underhåll föll valet av planeringsverktyg på Planima, något vi är superstolta över! 🥳

Vad var den viktigaste anledningen till att ni körde igång med Planima?

– Jag var angelägen om att hitta en aktör som har ett system som är enkelt och pedagogisk att arbeta med och där man enkelt kan få en överblick över helheten. Eftersom vi har många fastigheter är just att kunna se helheten viktig i vår planering. Precis det fick vi med Planima!

“Det stora värdet med Planima är tryggheten med att vi har kontroll på vår underhållsplanering och kan i god tid planera för vad som komma skall.”

Oskar Uhrbom, Förvaltningschef MHS Bostäder

Vad får ni ut av att använda Planima? 

– Tidigare utgick underhållsplaneringen mest från vad man hittade vid den årliga fastighetsbesiktningen och man saknade dokumentation av vilka åtgärder som var utförda vilket år och vilka åtgärder som var planerade över tid. Detta gjorde ekonomiuppföljning och verksamhetsplanering svårt.

Laptop på vitt bord med underhållsplan i Planima öppet på skärmen
Planima hjälper MHS Bostäder att jobba proaktivt och effektivt

Med Planima får vi både historiken för utförda åtgärder och planering över kommande underhållsåtgärder och investeringar. Med fullständiga underhållsplaner får vi vår verksamhetsplanering över tid som gör att vi kan planera personalmässigt och ekonomiskt. 

Genom Samordningsvyn får vi översikt om det finns möjlighet att upphandla liknande åtgärder på fler fastigheter och på så vis kunna spara pengar. Det stora värdet med Planima är tryggheten med att vi har kontroll på vår underhållsplanering och kan i god tid planera för vad som komma skall.

Gör som MHS Bostäder – kom igång med Planima!

Om du vill ha full kontroll och jobba effektivt med dina fastigheter så är Planima för dig! Testa gratis i 14 dagar och kom igång direkt!

Fler intressanta bloggartiklar:

En fantastisk Planima-vår (igen)!

Imorgon är det midsommar och kollegorna börjar så smått droppa av till välförtjänta sommarsemestrar. För det har minst sagt varit en intensiv period för oss