Vi lanserar Planima-priser™: den smarta prislistan för underhåll

“Vad kostar det?” Om du jobbar med planering och budgetering av underhåll så vet du hur viktig den frågan är. Och hur knepig den är att svara på. Priser för underhåll kan vara krångliga att hitta, de ändras ständigt och nya komponenter dyker upp som du måste veta priset på.

Vi har lösningen! Planima-priser™ – den lättanvända och självlärande prislistan för fastighetsunderhåll 🤖📊

  • Hitta snabbt rätt åtgärd med tillhörande pris och intervall
  • Uppdateras kontinuerligt baserat på mängder av verklig underhållsdata och användarnas önskemål
  • Passar de flesta arbetssätt, system och byggnadstyper 

Nyfiken? Så här funkar det 👇

Ett enklare sätt att planera och budgetera

Bland våra kunder hittar du många superproffs inom underhåll 🏆 men också de som precis upptäckt fördelarna med att jobba proaktivt. Vi har pejlat in båda gruppernas behov och mixat ihop det med våra tech-kunskaper för att skapa Planima-priser™. 

Dropdown-lista med automatiska förslag på underhållsåtgärder

Planima-priser™ innehåller mängder av färdiga förslag på underhållsåtgärder med tillhörande priser och intervall. Du kommer åt prislistan i Planima där den automatiskt föreslår åtgärder direkt medan du skriver.

Språket är enkelt och vi har lagt in synonymer så du hittar oavsett om du föredrar facktermer (“radiator”) eller mer vardagliga ord (“element”).

Exempel på tre olika underhållsåtgärder och deras benämningar i Planima

Vi har studerat mängder av verklig underhållsdata (mer om det nedan!) för att välja ut de vanligaste varianterna av varje åtgärd. Färre alternativ = enklare att välja!

Skulle du exempelvis veta att ett fönster är extra krångligt att måla och därmed dyrare än i prislistan? Inga problem, då justerar du enkelt upp priset själv.

Passar de flesta arbetssätt, byggnader och system

Eftersom vi har valt enkla åtgärdsnamn utan koder och skippat fasta kategoristrukturer kan du enkelt använda Planima-priser™ som en fristående prislista eller tillsammans med andra system. Den passar lika bra om du vill jobba på övergripande nivå eller om du vill zooma in på detaljer.

Tack vare smart funktionalitet så kommer du inom kort kunna koppla ihop flera förekomster av samma åtgärd. På så vis kan du massredigera åtgärder snabbt, hålla centraliserad koll på alla prisuppgifter och säkerställa enhetlig data även i riktigt stora fastighetsbestånd.

Priset för byte av ståldörr ändras i central prislista och pushas ut till tre olika varianter av ståldörr i fastighetsbeståndet.

Jobba storskaligt och effektivt med egna prislistor

Vill du lägga till egna åtgärder som inte finns i Planima-priser™ eller justera priser så de passar just dina byggnader perfekt? Vill du ha en centralt hanterad prislista som checklista för all din personal att utgå från så ni jobbar enhetligt? Inga problem: inom kort lanserar vi smart funktionalitet för att skapa egna anpassade åtgärder och prislistor.

Baserad på mängder av verklig underhållsdata

I Planima hanteras hundratals miljarder kr i planerat underhåll och varje dag skapas tusentals nya planerade åtgärder. Samtidigt återrapporteras mängder av faktiska kostnader. Med Planima-priser™ börjar vi nu ta till vara på denna enorma och snabbt växande samling av verklig underhållsdata och gör dess värde tillgängligt för alla våra användare. 

Feedback-loop som visar hur prislistan Planima-priser uppdateras baserat på verklig underhållsdata och användarnas önskemål

Analysen görs anonymiserat och aggregerat så att enskilda fastigheter, byggnader eller annan användarunik data inte går att särskilja. Vi använder inte data från enskilda kunder utan går på övergripande mönster och trender.

Crowdsourcing – användarna deltar i utvecklingen

Planima-priser™ innehåller massor av åtgärder vid lansering men vi kommer också uppdatera listan flera gånger per år. Både med helt nya åtgärder men också justeringar av befintliga.

För att göra listan maximalt användbar får våra användare önska åtgärder och priser som de behöver. På så vis ser vi snabbt vad som saknas och alla användare hjälps åt att “crowdsourca” prislistan för att hela tiden göra den mer komplett.

Mycket data + Marknadsbevakning + Kvalitetskontroll = Bra priser 

Hur kan vi säkerställa att priserna stämmer hyfsat med verkligheten? Jo, vi kompletterar analysen av all verklig underhållsdata som våra användare genererar med aktiv marknadsbevakning och noggrann kvalitetskontroll innan vi ändrar i prislistan.

Feedback-loop som visar hur användarnas önskemål tas tillvara för att utveckla Planima-priser

Och självklart: för att få så anpassade åtgärder och priser som möjligt så är fortfarande specialistkunskap och erfarenhet ovärderligt. Speciellt för ovanliga komponenter och riktigt gamla byggnader.

Kontakta något av våra Partnerföretag så hjälper de dig skapa underhållsplaner perfekt anpassade för just dina fastigheter!

Ett första steg mot prediktivt underhåll

Planimas smarta funktioner hjälper redan våra användare att jobba proaktivt och spara stora pengar. Men det är bara början. Med Planima-priser™ tar vi nu ett stort kliv mot prediktivt underhåll 🔮

Ett spännande utvecklingsområde som exempelvis kan innebära att Planima presenterar insikter och förslag som är svåra eller omöjliga att hitta idag och som kan spara mängder av tid och pengar. Och kanske viktigast av allt: som hjälper dig jobba mer hållbart!

Diafram med de fyra stegen i underhållets evolution: Inget underhåll, Reaktivt underhåll, Proaktivt underhåll och Prediktivt underhåll

Nyfiken på Planima-priser? Testa gratis!

Planima-priser™ finns tillgänligt för alla Planima-användare oavsett prisplan. Självklart får våra användare ta del av alla uppdateringar av prislistan utan extra kostnad, flera gånger per år.

Har du inte kommit igång med enkelt och proaktivt underhåll i Planima än? Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i formuläret nedan!

Fler intressanta bloggartiklar:

En fantastisk Planima-vår (igen)!

Imorgon är det midsommar och kollegorna börjar så smått droppa av till välförtjänta sommarsemestrar. För det har minst sagt varit en intensiv period för oss