nyhetspuff-uu

Vi undervisar eleverna på Uppsala Universitet i underhållsplanering

Uppsala Universitet grundades den 2 juli år 1477 och blev Sveriges första universitet. Under mitten av 1700-talet blev Carl von Linné professor i medicin vid skolan och under senare del av 1800-talet blev Alfred Nobel utnämnd till hedersdoktor. Idag studerar omkring 40 000 elever på skolan och har studentutbyte med ca 400 utländska universitet.

En del av byggingenjörsprogrammet

Uppsala Universitet har nu valt att samarbeta med Planima i en ny valbar kurs inom fastighetsförvaltning. Kursen är en del av skolans tre-åriga byggingenjörsprogram och eleverna får möjlighet att använda Planima som stöd i kursen. Skolan är nu en av flera som använder Planima i sin undervisning då vi även samarbetar med Fastighetsakademin, Newton och Xenter.

Läs mer om byggingenjörsprogrammet vid Uppsala Universitet på deras webb.

Skulle ni vara intresserade av att vi kommer ut och undervisar även hos er? Ring då 0736-228408 så bokar vi in ett personligt möte.