Utökat API för kraftfullare integrationer med Planima

Förra året släppte vi en första version av vårt öppna API och tog därmed ett stort kliv för att möjliggöra utveckling av tjänster och integrationer mot Planima. Nu tar vi nästa steg mot ett smidigare digitalt flöde för våra kunder när vi utökar vår API-funktionalitet med stöd även för åtgärder.

Illustration - Öppet API Planima
Vårt utökade API möjliggör ännu kraftfullare integrationer med Planima

Planima är det marknadsledande planeringsverktyget för underhåll av fastigheter. Vi utvecklar verktyget med ett tydligt fokus på att hjälpa fastighetsbranschen förvalta sina byggnader mer effektivt, proaktivt och lönsamt. Idag använder över 2 000 fastighetsägare Planima. Från privata aktörer, kommuner och allmännyttiga bostadsbolag till rikstäckande förvaltare och bostadsrättsföreningar. Sammanlagt hanterar de bostäder och kommersiella fastigheter i Planima med en total yta på över 25 miljoner m2 och 200 miljarder kronor i planerat underhåll.

En fastighetsbransch i förändring

I likhet med utvecklingen i andra branscher har fastighetsägare och förvaltningsbolag idag en snabbt växande digital verktygslåda. För många är det traditionella fastighetssystemet fortfarande navet i detta ekosystem. Och visst är de fortfarande kritiska för den dagliga verksamheten. Men allt fler organisationer inser dock att “ett-system-för-allt”-strategin även medför stora kompromisser. Kompromisser där överblick,  effektivitet och lönsamhet blir lidande. Fler och fler ser därför värdet av att komplettera sin verktygslåda med nischade proptech-lösningar som löser specifika problem på ett mycket bättre sätt. 

Tillsammans kan dessa kompletterande verktyg ge värden och synergier som ett ensamt fastighetssystem inte klarar. 

– Planimas framgångar de senaste åren visar tydligt att framtiden inte ligger i att förlita sig på ett enda system som kan göra allt halvdant. Istället är vi övertygade om att den vinnande strategin bygger på att hitta optimala lösningar för varje problem. Det säger Erik Brännström, Head of Product and Technology. Erik har varit med och utvecklat Planima redan från ett tidigt skede. Han tillägger:

–  Vi vill att Planima ska fortsätta vara en drivande kraft i branschens utveckling och vi utökar därför nu vårt API med möjligheten att hämta åtgärdsdata från Planima. Även om detta inte är avancerad teknik så öppnar det upp för många fler potentiella integrationer och automatiseringar. Det här är ett område där fastighetsbranschen är i sin linda, men intresset och engagemanget för förändring är stort!

API – vad är det?

Ett API (Application Programming Interface) är en beskrivning av hur andra system kan prata med en tjänst, vilken data som är tillgänglig och vad som kan göras med denna. Planima har ett så kallat REST-API. Det är den vanligaste standarden för API:er och innebär, något förenklat, att vi använder webbadresser för att ange vilka resurser som finns tillgängliga. En definierad uppsättning kommandon anger sedan vilken operation vi vill utföra (t.ex. läsa, uppdatera, skapa och ta bort). 

Vilket värde kan jag få av Planimas öppna API? 

Det stora värdet med att använda Planimas API är alltså att du får möjlighet att bygga kopplingar som låter dig automatisera sådant som idag kräver manuell hantering. Du slipper lägga tid, resurser och energi på att manuellt föra över information om dina organisationer, fastigheter och underhållsåtgärder. Dessutom säkrar du upp att inget blir fel på vägen. 

Det blir helt enkelt ännu mycket smidigare att arbeta med Planima tillsammans med dina andra digitala verktyg! 

Vilken funktionalitet stöds?

Med vårt utökade API har våra kunder nu möjlighet att läsa, skapa, uppdatera fastigheter och organisationer, samt att läsa åtgärder. Du kan exempelvis bygga flöden som hämtar grundinformationen om dina fastigheter från ditt fastighetssystem. Dessa kan sedan hållas automatiskt uppdaterade i Planima. Ett annat exempel är att läsa in kostnaderna för dina planerade åtgärder till ditt ekonomisystem för smidigare budgetering och rapportering. 

Kom dock ihåg att även dina andra system behöver ha öppna API:er för att integrationen ska vara möjlig. Vi arbetar löpande med vårt API för att möjliggöra nya arbetsflöden och integrationer. Då skapar vi förutsättningar för en ännu smidigare Planima-upplevelse framåt!

Mer information och teknisk specifikation kring Planimas öppna API hittar du här →

Nyfiken på mer?

Är du intresserad av att integrera dina system med Planima eller vill du ha mer information om vårt nya API och hur du skulle kunna använda det i din organisation?
Kontakta oss!

Fler intressanta bloggartiklar:

Tomas-Lina

Ytterligare två nya kollegor!

Under hösten har vårt kontor på Kungsgatan fyllts till bristningsgränsen med ny energi, kreativa idéer och värdefulla erfarenheter. I början av Oktober firade vi att