Proptech-kartan: unik lista med alla startups i Sverige!

Fastighetsbranchens digitala revolution är i full gång och proptech har etablerats som en drivande faktor inom denna utveckling! Men vad är egentligen proptech och vilka bolag är med och driver utvecklingen framåt? På Planima är vi väldigt nyfikna, så till slut kunde vi inte hålla oss längre! Så för ett par år sedan bestämde vi oss för att samla alla spännande Svenska proptech-startups i en karta!

Liksom fastighetsbranschen utvecklas och utökas vår proptech-karta hela tiden! Vi har fått fantastisk respons över åren och det känns som att nya utmanare och intressanta kandidater poppar upp varje vecka! Men vilka är dessa innovativa proptech-bolag? Och vad gör de? Kolla in! 👇

Nu är vi 141 bolag på den svenska Proptechkartan!

Intresserad av proptech/digitalisering? 🤖 Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du utvalda nyheter direkt till din mail (ca varannan månad)!

Varför behövs en proptech-karta i Sverige?

Proptech-startups i Sverige behöver samarbeta mer om vi ska lyckas lösa fastighetsbranschens stora utmaningar med ny teknik. Därför hoppas vi kartan kan bidra till att bygga en stark proptech-community i Sverige där vi enklare kan hitta samarbetspartners och hjälpa varandra framåt.

Om kartan kan hjälpa fastighetsägare att hitta nya smarta lösningar och investerare att hitta nya proptech-juveler att investera i så är det självklart också kul! 💎

Öppenhet och startupvänlighet är viktigt för oss och därför är kartan gratis att medverka i och använda sig av. Vi får ingen ersättning av någon för detta projekt.

Läs vår krönika om proptech i Fastighetsnytt och våra tankar om utmaningarna som proptech står inför i Fastighetstidningen.

Vad är proptech egentligen?

Proptech är en förkortning av engelskans ”Property Technology” och här är en enkel och bra definition av begreppet:

“… startups offering technologically innovative products or new business models for the real estate markets.”

Vincent Lecamus, ”PropTech: What is it and how to address the new wave of real estate startups?”

Eller på svenska: ”startups som erbjuder teknologiskt innovativa produkter eller nya affärsmodeller till fastighetsmarknaden.

Venn-diagram som visar hur området proptech hänger ihop med närliggande tech-områden.
Proptech och relationen med närliggande tech-områden. Bild: Immo2.pro

Det kan vara svårt att veta var gränsen mellan Proptech och närliggande tech-områden som t.ex. Fintech, (förkortning av ”financial technology”) – teknologi för finanssektorn och Contech som är en förkortning av ”construction technology” och alltså är teknik inom byggbranschen.

Att det ibland råder förvirring mellan dessa begrepp är inte konstigt eftersom bolagens verksamheter och funktioner överlappar. Exempelvis kan en proptech-lösning även innefatta finansiella tjänster och en fintech-lösning användas för fastighetsfinansiering. Vissa techlösningar fokuserar också på hela fastighetsprocessen- från bygg- och konstruktion till förvaltning och teknisk drift vilket gör gränsdragningar svåra.

Vad gör proptech-bolagen?

Bolagen på den svenska proptech-scenen erbjuder allt från verktyg för effektiv planering-, förvaltning- och inventering av fastigheter till digitala nycklar, kommunikationsplattformar, lokalförmedling och system för IoT och mobilitet. Bredden är helt klart stor!

I proptech-kartan har vi valt att dela upp bolagen i 10 huvudsakliga områden (klicka i listan för att hoppa direkt varje sektion):

 1. Access-as-a-service, digitala nycklar
 2. BIM, digitala tvillingar
 3. Energi & miljö
 4. Data & analys
 5. Finansiering, transaktion
 6. Förvaltning, projekt, drift/underhåll
 7. IoT, smarta byggnader/städer
 8. Kommunikations- och integrationsplattformar
 9. Mobilitet
 10. Space-as-a-service, delning, uthyrning, förmedling

Vilka får vara med i proptech-kartan?

Vi har försökt hålla det så enkelt som möjligt och fokuserat på yngre bolag. Här är våra kriterier för “proptech-startup”:

 • Produkten ska ha fastighetsägare (B2B) som en av sina primära målgrupper och inte bara vara riktad mot privatpersoner (B2C).
 • Digital teknik ska utgöra huvuddelen av produkten eller affärsmodellen.
 • Produkten ska vara innovativ gentemot befintliga lösningar eller lösa ett problem på ett innovativt sätt.
 • Bolaget har startats eller huvudprodukten lanserats 2010 eller senare.

Kartan omfattar bara proptech-bolag som har grundats och har sitt huvudkontor i Sverige.

Vill ditt bolag vara med i proptech-kartan? Fyll i detta formulär!

Är ditt bolag med på Proptech-kartan och vill visa det för världen?

Spara hem din badge, placera på lämpligt ställe på din hemsida och länka hit till Proptech-kartan!

Hela listan: alla proptech-startups i Sverige!

Vi har bett alla bolagen själva beskriva med en mening vad de gör. I de få fall vi inte har fått svar så har vi skrivit en egen mening med hjälp av bolagets webbsida.

Access-as-a-service, digitala nycklar

Accessy – Öppet system för digitala nycklar som kan integreras med befintliga kompatibla låssystem.

Amido – Erbjuder Alliera, en öppen plattform som kan integrera med de största passagesystemen på marknaden så fastighetsägare kan koppla AD, tvättbokning eller exempelvis digitala fastighetsboxar till samma eko-system.

Axessa – Molnbaserat plug & play-system med porttelefoner, passersystem och informationstavlor anpassade för dagens teknik.

Brightec Home – Digital plattform som förenklar kommunikation, access och delningsresurser i fastighetsbranschen.

Entryfy – Digital nyckelhantering som möjjliggör upplåsning med smartphone, nyckelkort, taggar och PIN-kod.

Parakey – Ser till att rätt person vid rätt tid ges access till låsta utrymmen med en smartphone som mobil nyckel.

Prosero Digital Access – Digitaliserar låssmedsverksamheten med en molnlösning för fastighetsinformation, ärendehantering med BankID och egenutvecklade uppkopplade lås så allt kan hanteras från dator eller smartphone.

Telcred – Öppen molnbaserad mjukvaruplattform för digital nyckelhantering.

Telkey – Oberoende molntjänst för digitala låslösningar, mTAC (Mobile Temporary Access Code)-

Zesec – Skicka digitala nycklar och lås upp alla typer av dörrar med din smartphone.


BIM, digitala tvillingar

Bimify – Automatiserar framtagningen och underhållet av BIM modeller för t.ex. fastighetsförvaltning, ombyggnation, miljöanalyser och certifieringar.

Digital Buildings – Digitala tvillingar för enkel åtkomst till värdefull information om dina fastigheter.

HOMR AI – Beskriver byggnader med kod istället för statiska ritningar, och möjliggör anpassningsbara bostadsprodukter.

Parametric Solutions – Skapar och utvärderar byggnadskoncept med algoritmer.

ReSpace – Gör det möjligt att skapa och dela digitala tvillingar som kan utforskas som interaktiv AR-upplevelse i mobiltelefon, baserat på BIM-data och realtidsdata från sensorer.

Spotscale – Hjälper fastighetsägare att förstå tak och fasaders underhållsbehov baserat på drönarbilder i 3D.

Vyer – Samarbetsverktyg för drift och förvaltning baserat på digitala tvillingar.


Energi & miljö

Abentor – Proptechplattformen som skapar insikter för fastighetens bästa.

Abiro Meters – Visualisering och analys av energidata.

Aera IAQ – Digitaliserad OVK-besiktning med hjälp av IoT-sensorer.

Algeno – Sänker fastigheternas uppvärmningskostnader med hjälp av avancerade AI-optimeringsmetoder.

Bintel – Applicerar modern digitaliseringsteknink på avfallsinhämtning och förändrar den från schemastyrd till datadriven vilket ger stora besparingar för ekonomi och miljö.

Chromogenics – Tillverkare av klimatsmarta och dynamiska solskyddsglas för ett bra inomhusklimat

Ecoclime – IoT-baserad plattform för övervakning, styrning, automation och optimering.

Enequi – Komplett lösning för lagring och kontroll av egenproducerad el från solceller.

Envista – Unik datadriven analystjänst som hjälper fastighetsägare att lokalisera tekniskt och ekonomiskt tillgänglig energieffektiviseringspotential i stora fastighetsbestånd.

Ferroamp – Patenterad fasbalanseringsteknik som möjliggör effektivare användning av fastighetens elnätanslutning.

Mestro – Samlar in, analyserar och visualiserar din energidata för att ge dig kontrollen att kunna sänka dina energikostnader som sparar dig både pengar, tid och miljö.

Metry – Automatisk insamling och strukturering av energidata.

Myrspoven – Autonom, skalbar och kostnadseffektiv molntjänst för energi- och driftoptimering av fastigheter utvecklad utifrån frågeställningen ”hur skapar vi rätt inneklimat till lägsta möjliga kostnad och energianvändning?”

Ngenic – Termostater, produkter för individuell mätning och elmätare kopplade till mobil-app.

Nrlyze – Plattform för optimering av fastigheters värmesystems som kan integreras med befintliga sensorer.

Palats – En digital plattform som möjliggör och effektiviserar cirkulär material- och inventariehantering.

Plant – Plant bygger ett självlärande verktyg för att ta fram klimatdeklaration med hjälp BIM-modell eller kostnadskalkyl.

Prodikt – För att spara tid och resurser finns Prodikt – en digital hållbarhetsplattform för byggprodukter och fastighetsprojekt.

Raybased – Informationsplattform som samlar data från olika källor och möjliggör kostnadseffektiv och användarvänlig förvaltning.

Renbloc – Visar livedata på CO2-utsläpp och energikälla inifrån fastigheter och externt från grid, för visualisering och optimering av konsumtion.

Sajkla – Digitala plattform som gör det enkelt att inventera och återbruka möbler och inredning.

Sally R – Optimering av ventilation för ett bättre inomhusklimat och en energibesparing på mellan 30-70%.

Vala Solutions – Minskar fastigheters klimatavtryck med hjälp av digitala lösningar såsom smart energireglering, energianalyser och kommunikationsplattform för boende.


Data & analys

Homepal – Dataplattform som samlar in data från olika system och gör den användbar för fastighetsbolag, på så sätt skapas maximalt värde från världens största tillgångsklass..

Idun – Erbjuder ProptechOS, en digital tvilling som ger fastighetsägaren ett operativsystem för att hantera och integrera fastighetsägares olika system och datakällor, baserat på den öppna standarden RealEstateCore.

iQuest – System för datainsamling och samordning av automationssystem och uppkopplade anläggningar.

iPad med fastighetssystem på skärmen liggandes ovanpå apelsiner.

Fastighetssystem – se separat artikel!

Undrar du vart fastighetssystemen är? Eftersom de flesta av dem inte kvalar in under definitionen ”proptech-startup” så har vi samlat dem i en egen lista: se alla fastighetssystem inkl. funktioner och priser här!


Finansiering, transaktion

Kameo – Finansierar fastighetsprojekt genom direktutlåning från främst småsparare.

Nordkap – Erbjuder moderna, användarvänliga SaaS-lösningar, ett TMS skapat specifikt för fastighetsbranschen samt en ny tjänst för upphandling av lån som ger minskad administration och jämförbarhet av offerter.

Propstreet – Community för kommersiella fastighetsinvesteringar.

Surgefield – Marknadsplats som genom teknikska lösningar sammankopplar låntagare, investerare och rådgivare inom fastighetsbranschen.

Tentacle – Digital transaktionsrådgivare som med teknisk plattform hjälper ägare av kommersiella fastigheter att sälja sina fastigheter smartare, snabbare och med överlägsen kvalitetssäkring.

Tessin – Möjliggör investering i fastigheter via crowdfunding.


Förvaltning, projekt, drift/underhåll

AktivBo – Erbjuder Aktivbo Analytics, en digital plattform som stödjer fastighetsbolag med datadriven analys, ökade insikter och underlag för verksamhetsstyrning.

Apartema – Utvecklar och tillhandahåller mjukvara samt hårdvara för digitala informationstavlor (”trapphustavlor”) för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.

Aprisa – Årsredovisningsprogram och IT-system för ekonomiska förvaltare och bostadsrättsföreningar.

Bimfire – Säkerställer brandsäkerhet och efterlevnad av brandregler genom integration med digitala tvillingar.

Collactivate – Med Collactivates tjänster vet du varför, var och när det är otryggt i fastigheten och kan mäta förändringar i realtid.

DinHyresvärd.se – Plattform som automatiserar avisering och bokföring samt digitaliserar kontrakt, besiktning, felanmälan och serviceanmälan.

Envise – Interaktiva upplevelser av framtida fastigheter och system för den befintliga fastigheten. Erbjuder tjänster och interaktiva webblösningar, visualiseringar samt system för tillvals- och ärendehantering.

Estabild – Allt-i-ett plattform för fastighetsägare som övervakar, sammanställer och rapporterar framsteg i utveckling/byggprojekt i realtid.

EstateLogs – Digitalisering och effektivisering av fastighetsskötsel och felanmälan med hjälp av AI.

Fastighetsloggen – Digital plattform som hjälper dig att få ordning på data och dokumentation inför miljöcertifiering, transaktion och digitalisering.

Fortvillage – Molnbaserat fastighetssystem som förenklar och automatiserar förvaltningen av fastigheter för fastighetsägare och deras hyresgäster.

Garantio – Effektiviserar bygg- och fastighetsbranchens felanmälan och garantiärendehantering med hjälp av videosamtal.

Gofido – En smart och aktiv hemförsäkring som kan inkluderas i hyran till alla hyresgäster och bidrar till att undvika kostsamma skador på fastigheten.

Handiscover – Datadriven plattform och lösningar som hjälper fastighetsägare att ta kontroll och förbättra sin fysiska tillgänglighet.

HandyDay – Digitalt inköpsverktyg och leverantörsregister som effektiviserar upphandlingar för fastighets- och byggbolag.

INBooks – Fastighetsportal som samlar fastighetssystem, boportal och bokföring på ett och samma ställe.

Libitum – Erbjuder digitala lösningar och tjänster för ny- och ombyggnationsprojekt med inriktning på tillvalshantering, ärendehantering och försäljningsprocess.

Logiplan – Plattformen för sömlös bygglogistik.

Mendy – Mobilapp som kopplar ihop bostadsägare och hyresgäster med personliga experter som hjälper till att ta hand om alla reparationsbehov i hemmet.

Navian – Plattform för att digitalisera fastighetsutvecklings- och investeringsprocessen

Pigello – Effektiviserar fastighetsförvaltning genom öppen och skalbar plattform med fokus på hyresadministration, visualisering och integrationer.

Planima – Erbjuder fastighetsägare ett enkelt och tidsbesparande sätt att planera, analysera och effektivisera sitt fastighetsunderhåll.

Plantrail – Digital infrastruktur som kvalitétssäkrar dokumentation och egenkontroll med uppföljning, rapportering och journalföring inom drift & underhåll samt vid byggprojekt.

Preditan – Genom att tillämpa metoder inom artificiell intelligens och dataanalys bygger vi prediktiva modeller som förutser de samlade hyresgästriskerna på bestånd-, fastighets- och hyresgästnivå.

Propida – Digitaliserar beställningar av fastighetsservice!

Service Node – App för service och underhåll med QR-taggar samt digital skyltning (e-ink) för fastigheter.

Tecta – Molnbaserat fastighetssystem.

Tender Technology – Öppen marknadsplats för upphandling av byggtjänster med ett heltäckande verktyg för hela upphandlingsprocessen.

Wirba – Digitalt dokumentations- och kommunikationsverktyg för att upphandla entreprenader.


IoT, smarta byggnader/städer

Ambiductor – Produkter och tjänster inom IoT för smart mätning inom VA, fjärrvärme och fastigheter.

Bumbee labs – Mäter besöksflöden genom att fånga upp anonymiserade Wi-Fi-signaler i smarta mobiltelefoner.

Corporate Fiber – Fiber- och trådlösa nät för kommersiella fastigheter med operationell plattform som möjliggör enklare kontroll och integration med exempelvis IoT-lösningar.

Dimon – IoT-produkt och övervakningstjänst som erbjuder full kontroll av fastighetens entréer och passager och som integreras med fastighetens övriga system på ett smart och problemfritt sätt.

Elementric – Tillhandahåller fastighetsbolag en trådlöst uppkopplad vattenlarmsmatta för att snabbt identifiera långsamt läckage och larma genom SMS och telefonsamtal.

Flowscape – Global leverantör av digitala arbetsplats- och analyslösningar.

iioote – Innovativ oberoende systemintegratör med mångfald av IoT applikationer i teknikoberoende IoT plattform med AI

InviSense – Mikrometertunna fuktsensorer som mäter relativ fuktighet för att kunna fatta korrekta beslut om renovering eller inte.

Loggamera – Portal för att samla, bearbeta, hantera och visualisera data från IoT-enheter och sensorer.

Meetio – Visualisera och boka dina mötesrum, kontorsutrymmen och resurser enklare än någonsin.

Meltspot – Anonymiserad mätning, analys och visualisering av besökarflöden i fastigheter.

Minut – Smart hemlarm som mäter ljudnivå, rörelse och temperatur i en bostad utan att filma eller spela in data, vilket gör det helt privat och integritetssäkert.

Nenda – En infrastrukturoberoende streamead tv tjänst för företag som möjliggör en helt internetbaserad fastighetsinfrastruktur.

Netmore – Lösningar för IoT genom att bygga säkra och robusta, lokala och globala nätverk.

Ochno – Ett enda styrbart kabeluttag för allt: laddning, internet, bild, video och belysning.

Picler – Helhetsleverantör som skapar slagkraftiga digitala trapphusdisplayer som når hela vägen fram.

Safeland – Plattform för ett tryggare boende med uppkopplade brandvarnare och vattensensorer.

Sensative – Skalbar integrationsplattform för IoT-lösningar.

Sense Pro (Smarta Badrum) – Utvecklar och producerar klimatsmarta byggprodukter för badrum med integrerade trådlösa fuktsensorer fuktindikeringssystemet Smarta Badrum.

Sensor Online – Säljer och installerar sensorer och visualisering för fastighetsbruk.

Signcast – Moderniserar och digitaliserar informationsflöde till fastigheter via användarvänlig molnbaserad mjukvara.

TH1NG – Möjliggör och förenklar verkligheten i den uppkopplade världen.

Trebor – Erbjuder Trebor DALI Visualizer – ett förvaltningsbart system för smart belysning för fastighetsägare.

Vixinity – Plattform som knyter ihop samhället kring bostadsfastigheter med visionen ”Allt uppkopplat, integrerat och tillgängligt” för sömlösa upplevelser i individers vardag.

Vourity – SaaS-plattform för obemannad betalning, försäljning och leverans (Paid Access).


Kommunikations- och integrationsplattformar

Avy-Tmpl – Digital lösning som ger fastighetsägare och förvaltare möjlighet att erbjuda sina boende en heltäckande och smart service, från inflyttning till utflytt. Samtidigt kan man skapa en plattform för sänkta förvaltningskostnader, nya tjänster och ökade intäkter.

AWiWo – Digital och uppkopplad molnplattform för en fastighets alla brukare och tekniksystem.

Boappa – En komplett kommunikationsplattform för moderna bostäder.

LocalLife – Hjälper fastighetsägare med lösningar som underlättar för mer hållbara beteenden hos hyresgäster när det gäller återvinning, återbruk och delningsekonomi.

OurLiving – En digital plattform utformat för att ge ett effektivt processtöd till bostadsutvecklaren längs hela kundresan.

Srenity – Effektiviserar fastigheter genom att få saker att fungera tillsammans.

Tmpl – Anpassningsbar plattform för boendekommunikation och integration av digitala tjänster.


Mobilitet

Elbilio – Möjliggör för fastighetsägare att skapa egna elbilspooler.

MIIO – Cykelservice där du är!

Mobility46 – Parking Management System – digitalt system för parkeringsförvaltning och elbilsladdning.

OurGreenCar – Världens grönste mobilitetslösning för dedikerade grupper av användare.

Parkando – Ökad kundnöjdhet och lönsamhet för fastighetsägare genom att digitalisera hela parkeringsprocessen.

Pedalink – Helhetslösning för fastighetsknutna cykelpooler med en app för att boka, låsa upp och betala för cykelhyra.


Space-as-a-service, delning, uthyrning, förmedling

awaio – Delningstjänst för kontorsytor.

Beleco – Plattform för hyra av inredning, kontorsmöbler och inredare som prenumerationstjänst.

BostadsPortal – Sveriges största marknadsplats för lediga hyresrätter.

Brightbee – Automatiserad marknadsföring av fastigheter till salu på sociala medier integrerad i CRM/hemsida.

by ebie – Erbjuder digitala försäkringslösningar som alternativ till traditionella hyresdepositioner tillsammans med integrerade CRM-system för en överblick av hyresgäster betalningsförmåga.

Bytesansökan.se – Portaltjänsten som effektiviserar och tryggar upp handläggningsprocess gällande hyreslägenheter för hyresvärdar.

Carousel – Digital plattform som ger tillgång till ett stort utbud av olika coworking-ytor via ett enda medlemskap.

Colive – Erbjuder boende i co-living-hubbar och digital plattform för att matcha rumskamrater, chatta, boka tjänster m.m.

Combify – Sökmotor för all plan- och byggdata i Sverige.

Co-X – Digital co-retail plattform och marknadsplats där fastighetsägare kan göra sina platser till marknadsplatser och låta varumärken delta genom att teckna medlemskap.

HomeQ – Mjukvara för smidig och trygg bostadsuthyrning för fastighetsbolag och bostadssökande.

ihopa – Fullservade delningsboxar fyllda med premiumprodukter för hem, trädgård och fritid i ditt grannskap.

Officeswapp – Digital tjänst för överlåtelse av hyresavtal mellan företag, vilket möjliggör för hyresgäster att byta lokal på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt.

Portally – Ett digitalt ekosystem som samlar marknadens aktörer och matchar utbud och efterfrågan på lokaler, vakanta som uthyrda.

Qasa – Nordens största digitala marknadsplats för hyresbostäder.

Rebla – Digitala Säljstarter och CRM för bostadsutvecklare.

Rental Sense – Hyresgarantier som hjälper fastighetsägare digitalt säkra sina hyreskontrakt och erbjuda flexiblare hyresavtal, utan att exponeras mot onödig vakansrisk.

Respaces – Tvåsidig online-marknadsplats för flexibla arbetsytor där fastighetsägare kan hyra ut oanvända ytor som kan bokas som flexibla arbetsplatser.

Rezidans – Automatisk kontroll av otillåten andrahandsuthyrning, adressförsäljning, trångboddhet och folkbokföringsbrott.

Storage365 – Marknadsplatsen för all förvaring.

Vakansa – Plattform för delning och bättre utnyttjande av vakanta byggnader och lokaler.

Vinden – Vi hämtar och förvarar, boende sköter allt digitalt

Workaround – Plattform för att hyra ut flexibla arbetsplatser och kontor.

Wrkat – Digital plattform som sammankopplar företag med lediga arbetsplatser för att göra coworking tillgängligt var man än befinner sig.

xNomad – Marknadsplats för korttidshyra av retail-ytor.

yta.se – Med hjälp av digitala verktyg som realtidsuppdaterad vakansdata på alla kontorshotell i Stockholm, enkelt gränssnitt och helt kostnadsfri tjänst kan vi tillgodose alla företag med den mest uppdaterade datan inför deras nästa flytt eller omförhandling.

Vill du hålla dig uppdaterad? Prenumerera på våra nyheter!

Det händer mycket inom proptech och digitalisering! Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du en snabbläst sammanfattning av det som är värt att ha koll på.

Uppdateringar

 • 2020-12-04
  • Lagt till 11 nya proptech-startups som anmält sig via formuläret. Välkomna in!
  • Finslipat formuleringar.
  • Ändrat på en befintlig logo.
 • 2020-12-14
  • Lagt till 9 nya proptech-startups som anmält sig. Välkomna!
 • 2021-01-14
  • Lagt till 6 nya proptech-startups som anmält sig. Välkomna!
 • 2021-03-03
  • Hurra! 7 nya bolag i listan, välkomna in!
 • 2021-05-04
  • 6 nya härliga bolag in på listan!
 • 2021-08-17
  • Säg hej till 16 nya proptech-bolag!
 • 2021-09-01
  • 3 nya härliga proptech-bolag i listan!
 • 2021-10-27:
  • 2 nya bolag och 1 borttaget p.g.a. konkurs ⚰️😢
 • 2022-01-03:
  • Uppdatering till 2022 års upplaga
 • 2022-04-05:
  • 8 nya bolag och 1 borttaget p.g.a. sammanslagning
  • Några uppdaterade logotyper
  • Ny kategori: Data & analys 📊
 • 2022-06-13:
  • 4 nya bolag
  • Några uppdaterade logotyper
  • Justerad kategori: Space-as-a-service, delning, uthyrning, förmedling
 • 2022-09-29:
  • 7 nya bolag
  • Ihopslagning av 2 bolag pga fusion
 • 2022-12-20:
  • 7 nya bolag
 • 2023-05-10:
  • 3 nya bolag
  • 1 uppdaterat bolag pga fusion
 • 2023-11-02
  • 6 nya bolag
  • Några uppdaterade logotyper
 • 2023-11-10
  • 1 bolag flyttad till annan kategori

Fler intressanta bloggartiklar: