Proptech-kartan 2022: unik lista med alla startups i Sverige!

Plötsligt är proptech ordet på allas läppar – det är fastighetsbranschens tur att uppleva den digitala revolutionen! Vi har vetat länge att det finns många spännande proptech-startups i Sverige och det känns som att nya poppar upp varje vecka. Men vilka är de? Och vad gör de?

På Planima är vi väldigt nyfikna, så till slut kunde vi inte hålla oss längre. Vi var helt enkelt tvungna att göra en proptech-karta!

Proptech-kartan 2022

Intresserad av proptech/digitalisering? 🤖 Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du utvalda nyheter direkt till din mail (ca varannan månad)!

Varför behövs en proptech-karta i Sverige?

Proptech-startups i Sverige behöver samarbeta mer om vi ska lyckas lösa fastighetsbranschens stora utmaningar med ny teknik. Därför hoppas vi kartan kan bidra till att bygga en stark proptech-community i Sverige där vi enklare kan hitta samarbetspartners och hjälpa varandra framåt.

Om kartan kan hjälpa fastighetsägare att hitta nya smarta lösningar och investerare att hitta nya proptech-juveler att investera i så är det självklart också kul! 💎

Öppenhet och startupvänlighet är viktigt för oss och därför är kartan gratis att medverka i och använda sig av. Vi får ingen ersättning av någon för detta projekt.

Läs vår krönika om proptech i Fastighetsnytt och våra tankar om utmaningarna som proptech står inför i Fastighetstidningen.

Vad är proptech egentligen?

Här är en enkel och bra definition:

“… startups offering technologically innovative products or new business models for the real estate markets.”

Vincent Lecamus, ”PropTech: What is it and how to address the new wave of real estate startups?”

Eller på svenska: ”startups som erbjuder teknologiskt innovativa produkter eller nya affärsmodeller till fastighetsmarknaden.

Venn-diagram som visar hur området proptech hänger ihop med närliggande tech-områden.
Proptech och relationen med närliggande tech-områden. Bild: Immo2.pro

Vilka får vara med i proptech-kartan?

Vi har försökt hålla det så enkelt som möjligt och fokuserat på yngre bolag. Här är våra kriterier för “proptech-startup”:

 • Produkten ska ha fastighetsägare (B2B) som en av sina primära målgrupper och inte bara vara riktad mot privatpersoner (B2C).
 • Digital teknik ska utgöra huvuddelen av produkten eller affärsmodellen.
 • Produkten ska vara innovativ gentemot befintliga lösningar eller lösa ett problem på ett innovativt sätt.
 • Bolaget har startats eller huvudprodukten lanserats 2010 eller senare.

Kartan omfattar bara proptech-bolag som har grundats och har sitt huvudkontor i Sverige.

Vill ditt bolag vara med i proptech-kartan? Fyll i detta formulär!

Hela listan: alla proptech-startups i Sverige!

Vi har bett alla bolagen själva beskriva med en mening vad de gör. I de få fall vi inte har fått svar så har vi skrivit en egen mening med hjälp av bolagets webbsida.

Access-as-a-service, digitala nycklar

Accessy – Öppet system för digitala nycklar som kan integreras med befintliga kompatibla låssystem.

Amido – Erbjuder Alliera, en öppen plattform som kan integrera med de största passagesystemen på marknaden så fastighetsägare kan koppla AD, tvättbokning eller exempelvis digitala fastighetsboxar till samma eko-system.

Axessa – Molnbaserat plug & play-system med porttelefoner, passersystem och informationstavlor anpassade för dagens teknik.

Brightec Home – Digital plattform som förenklar kommunikation, access och delningsresurser i fastighetsbranschen.

Entryfy – Digital nyckelhantering som möjjliggör upplåsning med smartphone, nyckelkort, taggar och PIN-kod.

Parakey – Ser till att rätt person vid rätt tid ges access till låsta utrymmen med en smartphone som mobil nyckel.

Prosero Digital Access – Digitaliserar låssmedsverksamheten med en molnlösning för fastighetsinformation, ärendehantering med BankID och egenutvecklade uppkopplade lås så allt kan hanteras från dator eller smartphone.

Telcred – Öppen molnbaserad mjukvaruplattform för digital nyckelhantering.

Telkey – Oberoende molntjänst för digitala låslösningar, mTAC (Mobile Temporary Access Code)-

Zesec – Skicka digitala nycklar och lås upp alla typer av dörrar med din smartphone.


BIM, digitala tvillingar

Digital Buildings – Digitala tvillingar för enkel åtkomst till värdefull information om dina fastigheter.

ReSpace – Gör det möjligt att skapa och dela digitala tvillingar som kan utforskas som interaktiv AR-upplevelse i mobiltelefon, baserat på BIM-data och realtidsdata från sensorer.

Spotscale – Hjälper fastighetsägare att förstå tak och fasaders underhållsbehov baserat på drönarbilder i 3D.

Vyer – Samarbetsverktyg för drift och förvaltning baserat på digitala tvillingar.


Energi & miljö

Abiro Meters – Visualisering och analys av energidata.

Aera IAQ – Digitaliserad OVK-besiktning med hjälp av IoT-sensorer.

Bintel – Applicerar modern digitaliseringsteknink på avfallsinhämtning och förändrar den från schemastyrd till datadriven vilket ger stora besparingar för ekonomi och miljö.

Ecoclime – IoT-baserad plattform för övervakning, styrning, automation och optimering.

Enequi – Komplett lösning för lagring och kontroll av egenproducerad el från solceller.

Envista – Unik datadriven analystjänst som hjälper fastighetsägare att lokalisera tekniskt och ekonomiskt tillgänglig energieffektiviseringspotential i stora fastighetsbestånd.

Ferroamp – Patenterad fasbalanseringsteknik som möjliggör effektivare användning av fastighetens elnätanslutning.

Mestro – Samlar in, analyserar och visualiserar din energidata för att ge dig kontrollen att kunna sänka dina energikostnader som sparar dig både pengar, tid och miljö.

Metry – Automatisk insamling och strukturering av energidata.

Myrspoven – Autonom, skalbar och kostnadseffektiv molntjänst för energi- och driftoptimering av fastigheter utvecklad utifrån frågeställningen ”hur skapar vi rätt inneklimat till lägsta möjliga kostnad och energianvändning?”

Ngenic – Termostater, produkter för individuell mätning och elmätare kopplade till mobil-app.

Nrlyze – Plattform för optimering av fastigheters värmesystems som kan integreras med befintliga sensorer.

Palats – En digital plattform som möjliggör och effektiviserar cirkulär material- och inventariehantering.

Plant – Plant bygger ett självlärande verktyg för att ta fram klimatdeklaration med hjälp BIM-modell eller kostnadskalkyl.

Prodikt – För att spara tid och resurser finns Prodikt – en digital hållbarhetsplattform för byggprodukter och fastighetsprojekt.

Raybased – Informationsplattform som samlar data från olika källor och möjliggör kostnadseffektiv och användarvänlig förvaltning.

Renbloc – Visar livedata på CO2-utsläpp och energikälla inifrån fastigheter och externt från grid, för visualisering och optimering av konsumtion.

Sajkla – Digitala plattform som gör det enkelt att inventera och återbruka möbler och inredning.

Sally R – Optimering av ventilation för ett bättre inomhusklimat och en energibesparing på mellan 30-70%.

Vala Solutions – Minskar fastigheters klimatavtryck med hjälp av digitala lösningar såsom smart energireglering, energianalyser och kommunikationsplattform för boende.


Data & analys

Homepal – Dataplattform som samlar in data från olika system och gör den användbar för fastighetsbolag, på så sätt skapas maximalt värde från världens största tillgångsklass..

Idun – Erbjuder ProptechOS, en digital tvilling som ger fastighetsägaren ett operativsystem för att hantera och integrera fastighetsägares olika system och datakällor, baserat på den öppna standarden RealEstateCore.

iQuest – System för datainsamling och samordning av automationssystem och uppkopplade anläggningar.

iPad med fastighetssystem på skärmen liggandes ovanpå apelsiner.

Fastighetssystem – se separat artikel!

Undrar du vart fastighetssystemen är? Eftersom de flesta av dem inte kvalar in under definitionen ”proptech-startup” så har vi samlat dem i en egen lista: se alla fastighetssystem inkl. funktioner och priser här!


Finansiering, transaktion

Kameo – Finansierar fastighetsprojekt genom direktutlåning från främst småsparare.

Nordkap – Erbjuder moderna, användarvänliga SaaS-lösningar, ett TMS skapat specifikt för fastighetsbranschen samt en ny tjänst för upphandling av lån som ger minskad administration och jämförbarhet av offerter.

Propstreet – Community för kommersiella fastighetsinvesteringar.

Tentacle – Digital transaktionsrådgivare som med teknisk plattform hjälper ägare av kommersiella fastigheter att sälja sina fastigheter smartare, snabbare och med överlägsen kvalitetssäkring.

Tessin – Möjliggör investering i fastigheter via crowdfunding.


Förvaltning, projekt, drift/underhåll

AktivBo – Erbjuder Aktivbo Analytics, en digital plattform som stödjer fastighetsbolag med datadriven analys, ökade insikter och underlag för verksamhetsstyrning.

Apartema – Utvecklar och tillhandahåller mjukvara samt hårdvara för digitala informationstavlor (”trapphustavlor”) för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.

Atlas Nest – En fastighetsportal, boportal och ett fastighetssystem med hyresgaranti i en tjänst som utmanar fastighetsbranschen.

Bimfire – Säkerställer brandsäkerhet och efterlevnad av brandregler genom integration med digitala tvillingar.

Collactivate – Med Collactivates tjänster vet du varför, var och när det är otryggt i fastigheten och kan mäta förändringar i realtid.

DinHyresvärd.se – Plattform som automatiserar avisering och bokföring samt digitaliserar kontrakt, besiktning, felanmälan och serviceanmälan.

Estabild – Allt-i-ett plattform för fastighetsägare som övervakar, sammanställer och rapporterar framsteg i utveckling/byggprojekt i realtid.

EstateLogs – Digitalisering och effektivisering av fastighetsskötsel och felanmälan med hjälp av AI.

Fastighetsloggen – Digital plattform som hjälper dig att få ordning på data och dokumentation inför miljöcertifiering, transaktion och digitalisering.

Fortvillage – Molnbaserat fastighetssystem som förenklar och automatiserar förvaltningen av fastigheter för fastighetsägare och deras hyresgäster.

Garantio – Effektiviserar bygg- och fastighetsbranchens felanmälan och garantiärendehantering med hjälp av videosamtal.

Gofido – En smart och aktiv hemförsäkring som kan inkluderas i hyran till alla hyresgäster och bidrar till att undvika kostsamma skador på fastigheten.

Handiscover – Datadriven plattform och lösningar som hjälper fastighetsägare att ta kontroll och förbättra sin fysiska tillgänglighet.

HandyDay – Digitalt inköpsverktyg och leverantörsregister som effektiviserar upphandlingar för fastighets- och byggbolag.

HomeMaker – Hjälper bostadsutvecklare att digitalt hantera, erbjuda och visa upp sitt inredningssortiment för bostadsköpare och hyresgäster.

Libitum – Erbjuder digitala lösningar och tjänster för ny- och ombyggnationsprojekt med inriktning på tillvalshantering, ärendehantering och försäljningsprocess.

Navian – Plattform för att digitalisera fastighetsutvecklings- och investeringsprocessen

Pigello – Effektiviserar fastighetsförvaltning genom öppen och skalbar plattform med fokus på hyresadministration, visualisering och integrationer.

Planima – Erbjuder fastighetsägare ett enkelt och tidsbesparande sätt att planera, analysera och effektivisera sitt fastighetsunderhåll.

Plantrail – Digital infrastruktur som kvalitétssäkrar dokumentation och egenkontroll med uppföljning, rapportering och journalföring inom drift & underhåll samt vid byggprojekt.

Preditan – Genom att tillämpa metoder inom artificiell intelligens och dataanalys bygger vi prediktiva modeller som förutser de samlade hyresgästriskerna på bestånd-, fastighets- och hyresgästnivå.

Propida – Digitaliserar beställningar av fastighetsservice!

Service Node – App för service och underhåll med QR-taggar samt digital skyltning (e-ink) för fastigheter.

Tecta – Molnbaserat fastighetssystem.

Wirba – Digitalt dokumentations- och kommunikationsverktyg för att upphandla entreprenader.


IoT, smarta byggnader/städer

Abentor – Proptechplattformen som skapar insikter för fastighetens bästa.

Ambiductor – Produkter och tjänster inom IoT för smart mätning inom VA, fjärrvärme och fastigheter.

Bumbee labs – Mäter besöksflöden genom att fånga upp anonymiserade Wi-Fi-signaler i smarta mobiltelefoner.

Compare-IT – Erbjuder attraktivt boende och effektiv fastighetsförvaltning via smarta-hem-lösningen Smart Homeline och den digitala bopärmen OurLiving.

Corporate Fiber – Fiber- och trådlösa nät för kommersiella fastigheter med operationell plattform som möjliggör enklare kontroll och integration med exempelvis IoT-lösningar.

Dimon – IoT-produkt och övervakningstjänst som erbjuder full kontroll av fastighetens entréer och passager och som integreras med fastighetens övriga system på ett smart och problemfritt sätt.

Elementric – Tillhandahåller fastighetsbolag en trådlöst uppkopplad vattenlarmsmatta för att snabbt identifiera långsamt läckage och larma genom SMS och telefonsamtal.

Flowscape – Global leverantör av digitala arbetsplats- och analyslösningar.

iioote – Innovativ oberoende systemintegratör med mångfald av IoT applikationer i teknikoberoende IoT plattform med AI

InviSense – Mikrometertunna fuktsensorer som mäter relativ fuktighet för att kunna fatta korrekta beslut om renovering eller inte.

Loggamera – Portal för att samla, bearbeta, hantera och visualisera data från IoT-enheter och sensorer.

Meetio – Visualisera och boka dina mötesrum, kontorsutrymmen och resurser enklare än någonsin.

Meltspot – Anonymiserad mätning, analys och visualisering av besökarflöden i fastigheter.

Minut – Smart hemlarm som mäter ljudnivå, rörelse och temperatur i en bostad utan att filma eller spela in data, vilket gör det helt privat och integritetssäkert.

Nenda – En infrastrukturoberoende streamead tv tjänst för företag som möjliggör en helt internetbaserad fastighetsinfrastruktur.

Netmore – Lösningar för IoT genom att bygga säkra och robusta, lokala och globala nätverk.

Ochno – Ett enda styrbart kabeluttag för allt: laddning, internet, bild, video och belysning.

Picler – Helhetsleverantör som skapar slagkraftiga digitala trapphusdisplayer som når hela vägen fram.

Safeland – Plattform för ett tryggare boende med uppkopplade brandvarnare och vattensensorer.

Sensative – Skalbar integrationsplattform för IoT-lösningar.

Sense Pro (Smarta Badrum) – Utvecklar och producerar klimatsmarta byggprodukter för badrum med integrerade trådlösa fuktsensorer fuktindikeringssystemet Smarta Badrum.

Sensor Online – Säljer och installerar sensorer och visualisering för fastighetsbruk.

Signcast – Moderniserar och digitaliserar informationsflöde till fastigheter via användarvänlig molnbaserad mjukvara.

TH1NG – Möjliggör och förenklar verkligheten i den uppkopplade världen.

Trebor – Erbjuder Trebor DALI Visualizer – ett förvaltningsbart system för smart belysning för fastighetsägare.

Vixinity – Plattform som knyter ihop samhället kring bostadsfastigheter med visionen ”Allt uppkopplat, integrerat och tillgängligt” för sömlösa upplevelser i individers vardag.

Vourity – SaaS-plattform för obemannad betalning, försäljning och leverans (Paid Access).


Kommunikations- och integrationsplattformar

Avy-Tmpl – Digital lösning som ger fastighetsägare och förvaltare möjlighet att erbjuda sina boende en heltäckande och smart service, från inflyttning till utflytt. Samtidigt kan man skapa en plattform för sänkta förvaltningskostnader, nya tjänster och ökade intäkter.

AWiWo – Digital och uppkopplad molnplattform för en fastighets alla brukare och tekniksystem.

Boappa – En komplett kommunikationsplattform för moderna bostäder.

LocalLife – Hjälper fastighetsägare med lösningar som underlättar för mer hållbara beteenden hos hyresgäster när det gäller återvinning, återbruk och delningsekonomi.

Srenity – Effektiviserar fastigheter genom att få saker att fungera tillsammans.

Tmpl – Anpassningsbar plattform för boendekommunikation och integration av digitala tjänster.


Mobilitet

Elbilio – Möjliggör för fastighetsägare att skapa egna elbilspooler.

MIIO – Cykelservice där du är!

Mobility46 – Parking Management System – digitalt system för parkeringsförvaltning och elbilsladdning.

OurGreenCar – Världens grönste mobilitetslösning för dedikerade grupper av användare.

Parkando – Ökad kundnöjdhet och lönsamhet för fastighetsägare genom att digitalisera hela parkeringsprocessen.


Space-as-a-service, delning, uthyrning, förmedling

awaio – Delningstjänst för kontorsytor.

Beleco – Plattform för hyra av inredning, kontorsmöbler och inredare som prenumerationstjänst.

Brightbee – Automatiserad marknadsföring av fastigheter till salu på sociala medier integrerad i CRM/hemsida.

by ebie – Erbjuder digitala försäkringslösningar som alternativ till traditionella hyresdepositioner tillsammans med integrerade CRM-system för en överblick av hyresgäster betalningsförmåga.

Carousel – Digital plattform som ger tillgång till ett stort utbud av olika coworking-ytor via ett enda medlemskap.

Colive – Erbjuder boende i co-living-hubbar och digital plattform för att matcha rumskamrater, chatta, boka tjänster m.m.

Co-X – Digital co-retail plattform och marknadsplats där fastighetsägare kan göra sina platser till marknadsplatser och låta varumärken delta genom att teckna medlemskap.

HomeQ – Mjukvara för smidig och trygg bostadsuthyrning för fastighetsbolag och bostadssökande.

ihopa – Fullservade delningsboxar fyllda med premiumprodukter för hem, trädgård och fritid i ditt grannskap.

Officeswapp – Digital tjänst för överlåtelse av hyresavtal mellan företag, vilket möjliggör för hyresgäster att byta lokal på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt.

Portally – Ett digitalt ekosystem som samlar marknadens aktörer och matchar utbud och efterfrågan på lokaler, vakanta som uthyrda.

Qasa – Nordens största digitala marknadsplats för hyresbostäder.

Rebla – Digitala Säljstarter och CRM för bostadsutvecklare.

Rental Sense – Hyresgarantier som hjälper fastighetsägare digitalt säkra sina hyreskontrakt och erbjuda flexiblare hyresavtal, utan att exponeras mot onödig vakansrisk.

Respaces – Tvåsidig online-marknadsplats för flexibla arbetsytor där fastighetsägare kan hyra ut oanvända ytor som kan bokas som flexibla arbetsplatser.

Storage365 – Marknadsplatsen för all förvaring.

Vakansa – Plattform för delning och bättre utnyttjande av vakanta byggnader och lokaler.

Workaround – Plattform för att hyra ut flexibla arbetsplatser och kontor.

Wrkat – Digital plattform som sammankopplar företag med lediga arbetsplatser för att göra coworking tillgängligt var man än befinner sig.

xNomad – Marknadsplats för korttidshyra av retail-ytor.

yta.se – Med hjälp av digitala verktyg som realtidsuppdaterad vakansdata på alla kontorshotell i Stockholm, enkelt gränssnitt och helt kostnadsfri tjänst kan vi tillgodose alla företag med den mest uppdaterade datan inför deras nästa flytt eller omförhandling.

Vill du hålla dig uppdaterad? Prenumerera på våra nyheter!

Det händer mycket inom proptech och digitalisering! Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du en snabbläst sammanfattning av det som är värt att ha koll på.

Uppdateringar

 • 2020-12-04
  • Lagt till 11 nya proptech-startups som anmält sig via formuläret. Välkomna in!
  • Finslipat formuleringar.
  • Ändrat på en befintlig logo.
 • 2020-12-14
  • Lagt till 9 nya proptech-startups som anmält sig. Välkomna!
 • 2021-01-14
  • Lagt till 6 nya proptech-startups som anmält sig. Välkomna!
 • 2021-03-03
  • Hurra! 7 nya bolag i listan, välkomna in!
 • 2021-05-04
  • 6 nya härliga bolag in på listan!
 • 2021-08-17
  • Säg hej till 16 nya proptech-bolag!
 • 2021-09-01
  • 3 nya härliga proptech-bolag i listan!
 • 2021-10-27:
  • 2 nya bolag och 1 borttaget p.g.a. konkurs ⚰️😢
 • 2022-01-03:
  • Uppdatering till 2022 års upplaga
 • 2022-04-05:
  • 8 nya bolag och 1 borttaget p.g.a. sammanslagning
  • Några uppdaterade logotyper
  • Ny kategori: Data & analys 📊
 • 2022-06-13:
  • 4 nya bolag
  • Några uppdaterade logotyper
  • Justerad kategori: Space-as-a-service, delning, uthyrning, förmedling
 • 2022-09-29:
  • 7 nya bolag
  • Ihopslagning av 2 bolag pga fusion

Fler intressanta bloggartiklar: