Så jobbar Planima med GDPR

Vad är GDPR?

GDPR står för engelskans General Data Protection Regulation och är en ny EU-lag som träder i kraft den 25:e maj 2018. Lagen är till för att samordna reglerna av personuppgifter inom alla EU-länder, något som tidigare varit upp till vardera land att hantera. I Sverige ersätter GDPR den tidigare Personuppgiftslagen (”PUL”).

Varför behövs GDPR?

Syftet är att få alla företag och organisationer att tydligare jobba med personuppgifter, något som gynnar den enskilda individen. Företag ska vara tydliga i vilket syfte man sparar uppgifterna och hur länge det sparas. GDPR ökar alltså betydelsen av att ha bra rutiner inom sin organisation och därmed få större medvetenhet runt sin personuppgiftshantering.

Så jobbar Planima med GDPR

Planima kommer jobba aktivt för att följa GDPR och tar detta på fullaste allvar. Vi tycker det är viktigt att respektera personlig integritet och ser en stolthet i att göra det bra.

Här beskriver vi vad vi anser vara viktigast för dig att känna till om hur vi arbetar med GDPR.

Din rätt att bli informerad

Vi kommer aktivt arbeta för att informera dig om vilka personuppgifter vi har, varför vi behöver dem samt hur länge vi sparar uppgifterna.

Din rätt till åtkomst av personuppgifter

Du har alltid rätt att fråga oss om vilka personuppgifter vi har eller behandlar om dig. Du har även rätt att få ut dina uppgifter för egen användning.

Din rätt till rättning av personuppgifter

Du har alltid rätt att begära rättelse om dina uppgifter om dig är fel eller ofullständiga. Vi informerar också eventuella tredje-parter om rättningen så det stämmer, samt informerar dig var din data finns och hur den blir rättad.

Din rätt att bli glömd

Du har alltid rätt att begära att bli glömd av oss, vilket innebär att vi tar bort alla dina personliga uppgifter i Planima och tillhörande tjänster som vi använder.

Din rätt till att invända om användandet av dina personuppgifter

Du kan när som helst meddela oss om du inte vill att vi använder en specifik personuppgift. I de fall det påverkar en stor del av användandet av våra tjänster så informerar vi på vilket sätt det påverkar dig.

Interna rutiner hos oss

Vi inför även tydliga rutiner inom Planima för hantering av både interna och externa personuppgifter. Vi känner en stolthet över att hantera personuppgifter på ett bra sätt där vi kan tillmötesgå både våra framtida och nuvarande kunder på ett exemplariskt sätt.

Vad innebär detta rent konkret i webbtjänsten?

Arbetet runt GDPR är ett konstant och aktivt arbete, men utifrån dagens perspektiv så kommer anpassningen till GDPR innebära följande:

  • Användaravtal kommer explicit behöva godkännas i Planima för att användare ska kunna arbeta vidare med tjänsten.
  • Användarkonton som inte godkänns i Planima kommer att tas bort över tid.
  • Läskonton i dagens format kommer försvinna. Detta kommer ersättas med ett förbättrat och minst lika säkert sätt att hantera läsbehörigheter på.
  • Vi kommer aktivt fråga efter din tillåtelse vid insamling av statistik, oavsett om det är i Planimas tjänster eller offentliga webbsidor.