Planima Samordning – Effektivt underhåll av ditt fastighetsbestånd

Du som ansvarar för att planera, budgetera och utföra fastighetsunderhåll vet att det kan vara både komplicerat och tidskrävande. Att dessutom göra det tids- och kostnadseffektivt över hela ditt fastighetsbestånd är riktigt utmanande! Det kräver inte bara tillgång till rätt kompetens och lättarbetade underhållsplaner utan även att du har full kontroll på alla de åtgärder och resurser som du behöver.

För oss är mönstret tydligt: Utan en samlad bild över alla planerade åtgärder är det lätt att du missar de besparingsmöjligheter som kan fås genom att samordna olika renoveringsprojekt. För dig med stora och komplexa fastighetsbestånd är denna samordningspotential extra stor med betydande kostnadsbesparingar och tidsvinster som resultat!

Samordning och överblick över ditt fastighetsbestånd i Planima

I denna artikel tittar vi närmare på Planima Samordning och hur denna uppskattade funktion hjälpt många av våra kunder till ett strukturerat och proaktivt underhållsarbete.

Vi svarar på:

 • Vilka utmaningar finns vid underhåll av stora fastighetsbestånd?
 • Vilka vinster kan du nå genom tydlig samordning och överblick?
 • Hur når du dessa vinster genom Planima Samordning?
 • Vad säger våra kunder om Planima Samordning?
Samordningsvinster i fastighetsbestånd
Samordning av underhåll i ditt fastighetsbestånd kan skapa stora värden

Stora utmaningar vid förvaltning av många fastigheter

Med 500+ kunder och över 150 miljarder kronor i planerat underhåll som hanteras i Planima har vi god förståelse för de utmaningar och frågeställningar du som förvaltar fastigheter kan ställas inför.

Vilka takarbeten har vi nästa år? Hur stor är vår underhållsskuld för de 20 fastigheterna i förvaltningsområde väst? Vad är den samlade kostnaden för våra stambyten de tre kommande åren? Hur får jag ut så mycket som möjligt av min underhållsbudget?

På Planima möter vi många blivande kunder som alla beskriver liknande problem:

 • Det är svårt att få överblick över hela fastighetsbeståndet – vad behöver göras, när skall det göras och på vilka fastigheter?
 • Fokus hamnar på individuella fastigheter vilket försvårar en samlad och effektiv underhållsplanering för hela verksamheten.
 • Att ta fram budgetunderlag för kommande år är komplicerat eftersom en tydlig ekonomisk överblick saknas
 • Möjligheter saknas för att enkelt filtrera fram åtgärder, projekt och kategorier för effektiv planering och uppföljning.
 • Det är omständigt att jämföra olika fastigheter, områden och andra anpassade urval i beståndet vilket försvårar både planering och prioritering av önskade insatser.

Kort och gott: Många upplever en frustration över denna bristande kontroll i underhållsarbetet. De uttrycker därför sin oro för att missa samordningsmöjligheter och därmed potentiellt stora kostnadsbesparingar.

Datablad fastighetsbestånd
Svårt att hitta möjligheter till samordning utan god överblick

Stor samordningsvinst vid underhållsplanering av ditt fastighetsbestånd

Även om digital underhållsplanering är ett steg på vägen, så löser det inte alla de svårare frågor som uppstår när du hanterar många fastigheter. Oavsett vilket verktyg du väljer för dina underhållsplaner så rekommenderar vi att du med stora fastighetsbestånd (över 10 fastigheter) säkerställer att det finns en lättanvänd vy för samordning.

Underhållsbudget som räcker längre

Förutom att du får insyn och förståelse för underhållsbehovet i din organisation blir vinsterna av denna samordning riktigt stora. Överblicken som du får hjälper dig att identifiera projekt som du kan samköra och upphandla tillsammans. Istället för att exempelvis köpa in takarbeten separat på dina fastigheter under flera år finns potential att göra en gemensam upphandling som sänker både handläggningstider och den totala kostnaden avsevärt. Din tid och budget kommer helt enkelt räcka till så mycket mer!

Så jobbar du med Planima Samordning

Planima Samordning låter dig se hela beståndets planerade underhåll i en samlad vy. Vill du se alla fasadprojekt i östra förvaltningsområdet? Inga problem. Sammanställning på allt akut underhåll på era 60-talsfastigheter? Tar bara några sekunder!

Du söker, filtrerar och arbetar med variabler för hela (eller delar) av ditt bestånd i samma arbetsyta, nästan som att det vore en och samma underhållsplan! Du behöver alltså inte klicka dig in och ut mellan olika organisationer, fastigheter och underhållsplaner vilket ger dig bättre överblick och smidigare planering.

Planima Samordning ingår i våra paket Professional och Grow.
Nyfiken på på mer? Läs om våra prisplaner och allt som ingår.

Samordning av fastighetsbestånd
Överblick över ditt fastighetsbestånd med Planima Samordning

Funktioner för samordnat underhåll av ditt fastighetsbestånd

De lättanvända funktionerna i Planima Samordning låter dig:

 • Identifiera och planera satsningar beroende på det totala underhållsbehovet
 • Ta fram relevant budgetunderlag för hela eller utvalda delar av fastighetsbeståndet med endast 3 knapptryck
 • Följa upp- och se status för pågående samordnade projekt
 • Jämföra underhållskostnader mellan olika fastigheter eller delar av beståndet
 • Skapa förståelse för underhållsbehovet genom pedagogiska rapportvyer
 • Förse organisationen med användbara data genom en enkel export till excel

Genom dessa smarta funktioner och insikterna från samordningen har våra kunder kunnat gå från att köpa enstaka enheter till att upphandla både tjänster och material i stora volymer. På detta sätt har de gjort stora kostnadsbesparingar med effektivare och lönsammare underhåll som resultat.

Ekonomisk översikt i Planima Samordning
Genom ekonomiska översikt får du snabbt koll på underhållet i hela eller delar av ditt fastighetsbestånd

Nyfiken på fler sätt som Planima kan hjälpa dig få överblick över stora fastighetsbestånd?
Läs mer om du är:

Vad säger våra kunder om Planima Samordning?

Vi är otroligt tacksamma över att ha så många engagerade och framåttänkande fastighetsägare som kunder! Vi är övertygade om att den svårslagna enkelheten i Planima Samordning är avgörande för att så många förvaltare av stora fastighetsbestånd väljer att utföra sin planering i Planima.

“Jag ser samordningseffekter med underhållsbehov, t.ex. putsning fasad eller att fler fastigheters underhållsbehov inom samma kategori kan utföras samtidigt och minska störningar för verksamheter/hyresgäster. Våra avdelningar inom teknik och förvaltning kan se hela beståndet och samarbeta och göra underhållsplanering tillsammans, vilket gör att vi använder kommunens budget bättre ur ett ekonomiskt perspektiv, när vi kan prioritera efter underhållsbehoven och budgetera efter detta.”

Anette Ankarbäck, Underhållsplanerare, Upplands-Brohus AB

“Planima hjälper oss att få en snabb överblick på hela beståndets kommande underhåll, vi slipper gå in på varje fastighet separat. Politiker och andra chefer får en större insyn i vad underhållet kostar och i vilken status fastigheterna befinner sig i nu.”

Daniel Grönbek, Samordnare Fastighet, Bollebygds kommun

Vill du läsa mer om vad våra kunder tycker om att arbeta i Planima?

👉 Nordens ledande fastighetsbolag inom dagligvaruhandel väljer Planima
👉 10 kommunala fastighetsägare väljer Planima för planerat underhåll! Här är varför


Testa Planima Samordning kostnadsfritt i 14 dagar

Vill du också ha svårslagen överblick på ditt fastighetsbestånd? Alla våra användare får givetvis prova Planima Samordning gratis! Det är bara att logga in och aktivera din 30-dagars provperiod redan idag. Har du inte Planima? Skaffa ett provkonto nedan!

Fler intressanta bloggartiklar: