Sveriges Ingenjörer skaffar digital underhållsplan med Planima

Bild som visar hållbar byggnad
Bild: Sveriges Ingenjörer. Från Miljödagen 2018 med tema hållbara städer.

Vad gör en ingenjör? Frågar vi Planimas nya kund, fackförbundet Sveriges Ingenjörer, svarar de att ingenjörer bygger många delar av vårt samhälle, “med tekniska lösningar som förbättrar samhället och bidrar till besparingar genom effektivare vård, utbildning och produktion.”

Vi kommer osökt att tänka på ett konkret exempel på vad en ingenjör kan göra. De kan utveckla en digital tjänst som hjälper fastighetsägare att göra besparingar, samtidigt som de utvecklar sina fastigheter långsiktigt! Och det är ju bra för samhällsutvecklingen också, eftersom det bidrar till fler välmående fastigheter även för framtida generationer. Utan att vi slösar med resurser i onödan. Inom bygg- och fastighetsbranschen finns många exempel på ingenjörer som exempelvis har studerat samhällsbyggnadsteknik på Chalmers eller byggteknik och design på KTH.

Vilka är Sveriges Ingenjörer egentligen?

Men, tillbaka till Planimas nya kund. Sveriges Ingenjörer är landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer, med 156.500 anslutna medlemmar (2020). De är även en stark opinionsbildare och remissinstans inom exempelvis arbetsmarknadspolitik, forskning, miljö och arbetsrätt. Exempelvis bidrar de till att synliggöra samhällsnyttan med teknik och fortsätta skapa förutsättningar för hållbar utveckling. 

Effektivare beslutsprocess med digitalt samlad information

Med tanke på att Sveriges Ingenjörer är så insatta i de värden som smart teknik skapar, är det inte en högoddsare att de väljer att underhållsplanera digitalt. Precis som så många andra Planimaanvändare har de insett fördelarna av att samla all fastighetsinformation på samma ställe. Exempelvis för att effektivt och smidigt kunna presentera underlag för beslutsfattare på vad som behöver göras med fastigheten och vad det kan förväntas kosta.

Vill du också lära dig mer om fördelarna med digital underhållsplanering? Läs mer i denna artikel.

Vill du också testa de smarta funktionerna i Planima? Prova kostnadsfritt i 14 dagar!

Eller om du vill fundera lite först: läs lite mer om hur Planima fungerar för fastighetsägare.

Fler intressanta bloggartiklar: