Nej. Det är dock väldigt viktigt för att underhållsplanen ska bli korrekt och därmed kan användas som beslutsunderlag i den långsiktiga förvaltningen.