Det hela börjar med besiktningen, där fastigheternas skick fastställs samt mätningar och analyser utförs. Utifrån denna kan sedan planen byggas upp med åtgärder, tider, intervaller och kostnader. Därefter bearbetas planen och läggs förslagsvis upp i ett lättarbetat system där den kan anpassas och tillämpas i verksamheten.