En arbetsmetodik som behövs för att kunna förvalta en fastighet. Den bygger på underhållsplanen som beskriver vad som ska göras, när och hur mycket det kommer att kosta.