Det behövs som ett verktyg för att knyta ihop den tekniska och ekonomiska planeringen. Eftersom underhåll av fastigheter är en tämligen kostsam och tidskrävande post är det viktigt att man har god kontroll och är väl förberedd för att slippa bekymmer.