För att ni ska kunna bibehålla samma goda situation på lång sikt. Genom att arbeta strukturerat och förebyggande kan ni spara stora pengar och spara mycket tid i förvaltningen. Här kommer återigen behovet av expertis in. En annan aspekt är också att erfarenhetsåterföringen i föreningen säkras om man har en bra underhållsplan. Förvaltningen av en fastighet kan mycket väl skötas av en person utan ett enda papper som dokumentation. Men vad händer om den personen flyttar från föreningen? Det finns exempel på föreningsstyrelser som stått helt handfallna efter att en nyckelperson försvunnit. Har man då en väl utförd och genomarbetad underhållsplan, finns den där som en extra trygghet och backup i fortsatt underhållsarbete.