Planima Predict

LAB. 001

En prediktiv modell som möjliggör mer automatiserat underhåll och ger värdefulla insikter om dina fastigheter

Äntligen live!

NYHET: Planima Predict har resulterat i den första funktionen i Planima: Generera underhållsplan!

Funktionen generera underhållsplan i Planima

Framtidens underhåll är datadrivet

En av branschens stora utmaningar är reaktivt underhåll: vi väntar tills det är för sent istället för att jobba förebyggande. Dyrt, tidsödande och ohållbart. Vi behöver lyfta blicken och börja jobba proaktivt.

Trots de stora fördelarna med proaktivt underhåll kan det vara svårt att komma igång eftersom det kräver inventering av fastigheterna och framtagande av underhållsplaner. Ett stort arbete där resultatet varierar beroende på arbetssätt och subjektiva bedömningar.

Det ska vi ändra på! I innovationsprojektet Planima Predict bygger vi en prediktiv modell som automatiskt föreslår lämpligt underhåll och estimerad kostnad, något som snabbar upp och kvalitetssäkrar planeringen.

Mindre manuellt arbete – mer fokus på att ta hand om fastigheterna på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt!

Så här funkar det

Planima används för att planera och återrapportera underhåll för över 6 000 fastigheter, en siffra som dessutom växer fort. Baserat på denna enorma databas bygger vi en prediktiv modell som kan förutse fastigheters underhållsbehov och ge insikter som varit omöjliga att se tidigare.

1

Fyll i enkel information om fastigheten

Börja med att fylla i grundinformation om fastigheten. Det tar några minuter och kan oftast göras utan att du behöver besöka fastigheten.

2

Predict skapar automatiskt ett utkast

Vår prediktiva modell i kombination med Planima-priser skapar ett utkast på en plan med allt underhåll som bör göras inkl. kostnads­estimat.

3

Förfina utkastet till en färdig underhållsplan

Du (eller någon av våra erfarna Planima-partners) justerar utkastet så det blir en färdig underhållsplan som hjälper dig jobba proaktivt och effektivt.

4

Jobba effektivt med planen i Planima

När du jobbar i Planima skapar du mer underhållsdata som hjälper Predict att bli ännu bättre. På så vis hjälper alla Planima-användare varandra till effektivare underhåll.

Fördelar för fastighetsbolag

Fördelar för förvaltningsbolag och konsulter

Planima Predict

i nära samarbete med några av våra kunder:

Vill du veta mer?

Just nu testar vi Predict med våra kunder för att det ska bli så användbart och värdefullt som möjligt. 

Fyll i din mejl så kontaktar vi dig så fort det finns ny information om projektet!