VARFÖR PLANIMA?

Säkra data och
kompetens med molnbaserat underhåll

Med ett lättanvänt och webbaserat planerings­verktyg säkrar ni värdefull data och tryggar att kunskap och kompetens finns kvar för framtiden.

VARFÖR PLANIMA?

Säkra data
och kom­petens med moln­baserat underhåll

Med ett lättanvänt och webbaserat planerings­verktyg säkrar ni värdefull data och tryggar att kunskap och kompetens finns kvar för framtiden. Läs hur nedan! 👇

Fastna inte i gamla hjulspår - Nya vägar leder framåt!

Vill du jobba mer effektivt, men hålls tillbaka av föråldrade arbetsrutiner, manuella processer och tungrodda fastighetssystem? Är er underhållsplanering reducerad till ett komplicerat och plottrigt kalkylark som ingen vet hur man uppdaterar? Eller kanske ännu värre: Undangömd i en pärm som plockas fram ur arkivrummet en gång om året?
I så fall är du verkligen inte ensam! I fastighetsbranschen arbetar många fortfarande med gamla system och manuell hantering av det planerade underhållet.
Resultatet? Ineffektiva processer där hanteringen av värdefull data tar tid, är personberoende och riskerar att helt gå förlorad!
Känner du igen dig i dessa 3 varningstecken? 👇

1

Underhållsplanen är inte levande

Er underhållsplan är ett statiskt dokument som skapades för 12 år sedan av en konsult som ingen längre kommer ihåg namnet på.

Nu ligger den undangömd i en pärm som plockas fram ur arkivrummet en gång om året inför bokslut och budgetering.

2

Arbetssätt och verktyg är personberoende

Er prioritering och budgetering av planerade åtgärder baseras på ett komplicerat kalkylark som ingen annan än Gunilla varken förstår eller vågar göra ändringar i.

Problemet är bara att Gunilla gick i pension för tre år sedan…

3

Du sliter med manuella processer

En stor del av din vardag går ut på att navigera i en digital labyrint och manuellt föra in samma data i system som inte pratar med varandra! 

Dessutom är systemen tungrodda, komplicerade och försöker hantera allt snarare än att lösa ett nischat behov riktigt bra.

Vad du behöver göra

1. Inventera och kartlägg era processer

Börja med att gå igenom och analysera alla processer i ert underhållsarbete. Vilka är de kritiska faktorerna som är avgörande för att ni ska nå de övergripande målen i er verksamhet på både kort- och lång sikt? Och vilka risker ser ni i samband med dessa över tid?

Är ni beroende på kompetensen hos en medarbetare, är informationen svåråtkomlig eller processerna omoderna och omständliga?

2. Planera för riskminimering och effekt.

Sätt upp en plan för hur identifierade risker skall minimeras och hur effekten av ert arbete kan maximeras. Om t.ex. budgetering och underhållsplanering inte uppnår önskade effekter idag – vad måste förändras?  

Sammanställ allt i en strategisk förändringsplan där tydliga krav ställs på både interna arbetsprocesser och digitala verktyg. Exempelvis avseende enkelhet, tillgänglighet, datasäkerhet, budgeterings- och samordningsfunktioner etc.

3. Upphandla och implementera

Nu är det dags att gå från teori till handling! Med er kartläggning och plan framåt har ni nu koll på vilken kompetens som krävs samt vilka processer ni kan hantera internt med befintlig organisation. För övriga processer behöver ni anlita konsulter, rekrytera personal eller både och.

Genom era förstudier har ni nu även en god bild av de krav som fastighetssystem och andra digitala verktyg, såsom planeringsverktyg för fastighetsunderhåll, ska kunna uppfylla.

Används av framåttänkande bolag
för effektiv och hållbar förvaltning

Funktioner för framtidssäkrat fastighets­underhåll

Med Planima får du ett molnbaserat planeringsverktyg som säkrar upp att alla i din organisation har tillgång till den information de behöver för att ta proaktiva beslut baserad på fakta. Det är överskådligt, lättarbetat och säkert. Dessutom hålls all standardiserad information och priser uppdaterade och aktuella. Framtidssäkrat helt enkelt!
Planima-priser

Planima-priser

Planima-priser är en lättanvänd och datadriven prislista för fastighetsunderhåll som hjälper dig planera och budgetera snabbare än någonsin.

Utforska funktionen