VARFÖR PLANIMA?

Hållbart fastighets-
­ ägande genom proaktivt fokus

Undvik reaktiva åtgärder och kortsiktig brand­släckning med det ledande planeringsverktyget
för hållbart fastighetsunderhåll.

VARFÖR PLANIMA?

Hållbart fastighets­ägande genom proaktivt fokus

Undvik reaktiva åtgärder och kortsiktig brandsläckning med det ledande planerings­verktyget för hållbart fastighetsunderhåll. Läs hur nedan! 👇

Kortsiktighet leder
till ett ohållbart samhälle!

Känner du frustration över kortsiktigt fokus och ohållbara beslut? Styrs ditt arbete av vinstmaximering i närtid snarare än en proaktiv och långsiktig strategi som ger ett hållbart fastighetsägande för framtiden? Vill du ta ett miljö- och samhällsansvar men saknar processer och verktyg för att agera?
Du är inte ensam! Underhållsskulderna växer runt om i landet med miljökonsekvenser och kostnader som blir högre för varje dag vi inte agerar.
Känner du igen dig i dessa 3 varningstecken? 👇

1

Du reparerar inte hållbart

Du fokuserar på att snabbt fixa skador på din fastighet utan att tänka på hållbara lösningar och material.

Det innebär ofta en lägre initial kostnad, men kortare livslängd, högre totalkostnad och negativ miljöpåverkan.

2

Din förbrukning stiger

De löpande kostnaderna för fastighetsdriften skjuter i höjden med ökande förbrukning av el, uppvärmning, vatten och sophantering.

Lönsamheten dyker, miljön påverkas negativt och fastigheternas värdering tar skada! 

3

Dina hyresgäster trivs inte

Dina hyresgäster rapporterar låg trivsel och komfort i de årliga mätningarna.

Detta kan visa på bristfällig proaktivitet och kortsiktigt tänk där fel avhjälps först när irritation och tydlig påverkan skett.

Vad du behöver göra

1. Fastställ mål och prioriteringar

Först och främst bör du fundera på vad du vill uppnå med ditt fastighetsägande, till exempel om du vill säkerställa hållbarhet, minimera energiförbrukningen eller förbättra livskvaliteten för dina fastighetsanvändare. Detta kan hjälpa dig att fastställa mål och prioriteringar för ditt fastighetunderhåll.

2. Utvärdera processer och verktyg

Gör en nulägesanalys av hur du hanterar fastigheternas underhåll för att identifiera möjligheter till förbättring. Detta kan innebära att du undersöker om du har rätt resurser och rutiner på plats, om du har tillgång till relevant information och om du har tydliga processer för att hantera skador och problem som uppstår.

Gå även igenom de verktyg du använder idag och analysera ifall de hjälper dig att arbeta proaktivt och hållbart genom förebyggande åtgärder.

3. Implementera förbättringar

När du har fastställt dina mål och utvärderat ditt nuvarande underhållssystem kan du börja implementera förbättringar. Detta kan innebära att du anlitar nya leverantörer, inför nya rutiner eller investerar i ny teknik som exempelvis modernare fastighetssystem eller ett nischat planeringsverktyg för underhåll som Planima.

Var noga med att involvera relevanta personer i förändringsprocessen och säkerställa att alla är arbetar utefter gemensamma mål.

Används av framåttänkande bolag
för effektiv och hållbar förvaltning

Funktioner för hållbart fastighets­ägande

I kombination med kraftfulla funktioner ger Planimas lättarbetade gränssnitt dig den överblick på ditt fastighetsbestånd som krävs för att kunna ta de långsiktiga, proaktiva och strategiska beslut som leder till ett hållbart fastighetsägande.

Planima-priser

Planima-priser

Planima-priser är en lättanvänd och datadriven prislista för fastighetsunderhåll som hjälper dig planera och budgetera snabbare än någonsin.

Utforska funktionen