VARFÖR PLANIMA?

Spara pengar genom
smart samordning av
fastig­hets­underhållet

Minimera dyr brandsläckning och hitta lönsamma samordningsmöjligheter med det ledande planeringsverktyget för fastighetsunderhåll.

VARFÖR PLANIMA?

Spara pengar genom smart samordning av fastighets­underhållet

Minimera dyr brandsläckning och hitta lönsamma samordningsmöjligheter med det ledande planerings­verktyget för fastighets­underhåll. Läs hur nedan! 👇

Kortsiktigt fastighets­underhåll
kostar skjortan!

Förväntas du hantera stora underhållsbehov på dina fastigheter? Med en budget som bara räcker till brandsläckning? Inte konstigt att många som vi pratar med känner maktlöshet och pengaångest!
I dessa oroliga tider är det viktigare än någonsin att använda sin budget så effektivt som möjligt. Samtidigt är de flesta fastighetsägare fortfarande fast i reaktivt underhåll där kortsiktighet och detaljfokus dränerar verksamheten på pengar!
Agera direkt på dessa 4 tecken! 👇

1

Du jobbar reaktivt

Din vardag präglas av brandsläckning och punktinsatser istället för att jobba proaktivt långsiktigt och hållbart i stor skala.

2

Du köper för små volymer

Du upphandlar underhålls­projekt i liten skala, avgränsade till enskilda fastigheter eller tom. för en underhålls­åtgärd i taget.

3

Du agerar för sent

I en stressig vardag blir din fram­förhållning lidande och du väntar med att upp­handla planerade åtgärder tills de redan börjar bli akuta.

4

Du fokuserar på priset

Med kortsiktigt fokus på underhållet tvingas du jaga det billigaste inköpspriset vilket ofta leder till sämre kvalitet och högre totalkostnad!

Vad du behöver göra

1. Analysera bakåt

Börja med att titta på vilka fastigheter, komponenter och underhållsåtgärder som har drivit drift- och underhållskostnader mest historiskt.

Är totalkostnaderna rimliga för utfallet och i jämförelse med andra insatser? Hade utgiftsposterna kunnat samordnas eller minimeras genom bättre planering?

2. Planera framåt

Ta fram långsiktiga underhållsplaner för att identifiera vart de stora kostnaderna kommer ligga framåt i tiden. Utgå från professionella besiktningar och använd ett planeringsverktyg som hjälper dig få koll på alla åtgärder och priser över tid.

Använd insikterna i analysen ovan för att göra val som främjar långsiktighet och hållbart fastighetsägande. För det lönar sig: Det är i snitt fem gånger dyrare att vänta tills något gått sönder istället för att hantera det i tid!

3. Sätt dina planer i verket

När du hittat de stora kostnadsdrivarna, både historiskt och framåt i tiden, är det dags att sätta igång!

Fokusera först på de de två stora sakerna som drastiskt kan sänka dina underhållskostnader: Att jobba mer proaktivt och samordnat. Här kan ett ett nischat verktyg för underhållsplanering, som tex Planima var till stor hjälp för att maximera värdet av investeringarna du gör i dina fastigheter.

Används av framåttänkande bolag
för effektiv och hållbar förvaltning

Funktioner som leder till kostnads­besparingar

Med Planima får ett planeringsverktyg som inte kräver extra resurser, utan ger tidsbesparingar. De smarta och smidiga funktionerna effektiviserar ditt och teamets processer för minskad stress och bättre resultat på nolltid!
Planima-priser

Planima-priser

Planima-priser är en lättanvänd och datadriven prislista för fastighetsunderhåll som hjälper dig planera och budgetera snabbare än någonsin.

Utforska funktionen