Underhålls­kostnader
i en enkel
och öppen prislista

Med Planimas prislista för underhålls­kostnader får du snabbt koll på renoveringsbudgeten i dina fastigheter!

Enkla underhålls­kostnader, by Planima

Vad kostar underhåll och renoveringar egentligen? En vanlig fråga om du jobbar med fastigheter! Vi har samlat de vanligaste underhållskostnaderna i en öppen lista så du kan göra snabba och enkla uppskattningar.

Vill du ha hundratals fler underhållskostnader, uppgifter om livslängd och ett gäng ytterligare smarta funktioner för underhåll? Då ska du testa Planima – det enkla planeringsverktyget för fastigheter!

Underhållskostnader - illustration

Underhålls­kostnader per kategori

Mark

Grönytor och växter
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta gräsmatta100 – 200 krm2
Byta buskar400 – 500 krm2
Beskära buskar200 – 400 krm2
Beskära träd1 200 – 1 800 krst
Markbeläggning
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Lägga om asfalt150 – 250 krm2
Laga asfalt300 – 500 krm2
Måla linjemarkering P-plats400 – 600 krst
Lägga om grusväg/grusyta300 – 500 krm2
Byta gatsten/knott900 – 1 500 krm2
Byta kullersten800 – 1 200 krm2
Byta betongplattor600 – 800 krm2
Byta marksten/stenplattor800 – 1 200 krm2
Byta kantsten betong500 – 700 krm
Byta trätrall700 – 1 100 krm2
Olja trätrall100 – 200 krm2
Lekplats och utemiljö
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta konstgräs inkl underlag700 – 900 krm2
Byta gungställning20 300 – 29 800 krst
Byta klätterställning31 600 – 48 400 krst
Byta rutschbana/rutschkana23 700 – 36 300 krst
Byta lekhus/lekstuga15 400 – 24 600 krst
Byta gungbräda16 800 – 23 200 krst
Byta leksand250 – 350 krm2
Byta fallsand/strid sand100 – 200 krm2
Byta fallskydd gummi (fallhöjd max 1 m)600 – 1000 krm2
Byta sandlåda komplett inkl sarger och sand (ca 2×2 m)12 500 – 17 600 krst
Besiktiga lekplats3 100 – 4 900 krst
Byta parkbord/utomhusbord6 600 – 9 400 krst
Byta parkbänk/utomhussoffa5 000 – 7 000 krst
Byta papperskorg800 – 1 200 krst
Staket, mur och stängsel
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta L-stöd2 100 – 2 900 krm2
Byta slipers1 200 – 1 800 krm2
Byta nätstängsel inkl stolpar (ca 1 m höjd)500 – 900 krm
Byta vägräcke/avbärarräcke metall1 200 – 1 800 krm
Byta trästaket300 – 500 krm
Måla trästaket150 – 250 krm
Byta smidesstaket/stålstaket1 600 – 2 400 krm
Måla smidesstaket/stålstaket400 – 600 krm
Byta träplank900 – 1 300 krm2
Måla träplank150 – 250 krm2
Byta bilbom/vägbom8 000 – 12 000 krst
Övrigt
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta brevlåda plåt1 700 – 2 300 krst
Byta flaggstång15 400 – 24 600 krst
Byta cykelställ800 – 1 200 krm
Byta piskställning8 400 – 11 600 krst
Vill du ha ytterligare hundratals priser?
Prova Planima!
Kategori-Mark

Mark

Här hittar du kostnader för underhåll på markytor och komponenter som finns utanför byggnaderna.
Vill du ha ytterligare hundratals priser?
Prova Planima!
Saknar du något?
Skicka in ditt önskemål här så lägger vi in det i listan om vi bedömer det som intressant för fler användare.

Fasad

Fasadbeklädnad
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta träpanel (träfasad)800 – 1 200 krm2
Måla träpanel (träfasad)200 – 400 krm2
Byta fasadplåt aluminium600 – 1 000 krm2
Måla fasadplåt aluminium200 – 400 krm2
Byta fasadplåt800 – 1 200 krm2
Måla fasadplåt200 – 400 krm2
Foga om tegelfasad600 – 800 krm2
Byta fasadskivor fibercement600 – 800 krm2
Putsa om putsfasad900 – 1 500 krm2
Måla putsfasad250 – 350 krm2
Måla betongfasad150 – 250 krm2
Byta mjukfog300 – 500 krm
Laga sockel betong400 – 600 krm
Laga sockel puts300 – 500 krm
Byta sockel plåt500 – 700 krm
Byta vindskiva plåt300 – 500 krm
Byta vindskiva trä300 – 500 krm
Balkong och terass
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta komplett balkong (betongplatta och räcke)24 300 – 35 700 krm2
Byta trätrall balkong600 – 800 krm2
Byta balkongräcke stål/plåt2 600 – 3 500 krm
Byta balkongräcke aluminium2 300 – 3 700 krm
Byta balkongräcke trä1 700 – 2 300 krm
Fönster, dörrar och portar
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Renovera träfönster (0-1 m2)3 400 – 4 600 krst
Byta träfönster 3-glas (0-1 m2)6 000 – 8 000 krst
Måla träfönster 3-glas (0-1 m2)900 – 1 200 krst
Byta fönsterdörr/balkongdörr trä 3-glas10 800 – 15 200 krst
Måla fönsterdörr/balkongdörr trä 3-glas2 000 – 3 000 krst
Byta aluminiumfönster 3-glas (0-1 m2)7 300 – 10 700 krst
Byta fönsterdörr/balkongdörr aluminium 3-glas16 200 – 23 800 krst
Byta PVC-fönster 3-glas (0-1 m2)4 800 – 7 200 krst
Smörja och justera fönster300 – 400 krst
Byta trädörr8 300 – 11 700 krst
Måla trädörr1 200 – 1 800 krst
Byta ståldörr9 600 – 14 400 krst
Måla ståldörr1 300 – 1 700 krst
Byta aluminiumdörr11 600 – 18 500 krst
Måla aluminiumdörr1 200 – 1 800 krst
Byta takskjutport/garageport plast21 500 – 28 500 krst
Byta slagport trä16 400 – 23 600 krst
Byta slagport aluminium20 800 – 29 300 krst
Byta rullport aluminium4 900 – 7 100 krm2
Byta vikport aluminium5 200 – 6 800 krm2
Byta entréparti trä36 500 – 53 600 krst
Måla entréparti trä3 100 – 4 900 krst
Byta entréparti aluminium45 700 – 64 400 krst
Måla entréparti aluminium3 200 – 4 800 krst
Övrigt
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta stuprör500 – 700 krm
Måla stuprör150 – 250 krm
Byta hängränna400 – 600 krm
Byta fönsterbleck400 – 600 krm
Måla fönsterbleck200 – 400 krm
Byta skärmtak trä800 – 1 200 krm2
Byta skärmtak plast800 – 1 200 krm2
Byta skärmtak glas1 700 – 2 300 krm2
fasadställning200 – 300 krm2
Vill du ha ytterligare hundratals priser?
Prova Planima!
Kategori-Fasad

Fasad

Här hittar du underhållskostnader för fasader, d.v.s. den vertikala delen av byggnadens utsida. Även de komponenter som normalt är monterade på fasaderna.
Vill du ha ytterligare hundratals priser?
Prova Planima!
Saknar du något?
Skicka in ditt önskemål här så lägger vi in det i listan om vi bedömer det som intressant för fler användare.

Yttertak

Takbeklädnad
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta betongpannor/takpannor av betong (inkl byte av papp och läkt)1 100 – 1 700 krm2
Byta tegelpannor/takpannor av tegel (inkl byte av papp och läkt)1 200 – 1 800 krm2
Byta takplåt koppar2 500 – 3 500 krm2
Byta takplåt800 – 1 200 krm2
Måla takplåt300 – 400 krm2
Byta profilerad takplåt300 – 500 krm2
Byta takpapp300 – 500 krm2
Byta takduk200 – 400 krm2
Byta fotränna plåt2 600 – 3 400 krm
Byta ränndal plåt1 400 – 2 200 krm
Byta fotplåt400 – 600 krm
Byta sedumtak1 200 – 1 800 krm2
Byta krönplåt600 – 1 000 krm
Byta tätskikt terrass400 – 600 krm2
Luckor och fönster
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta ljuskupol15 600 – 24 400 krst
Byta taklucka4 000 – 6 100 krst
Byta röklucka23 700 – 36 300 krst
Byta takfönster trä (0-1 m2)7 700 – 10 300 krst
Byta takfönster aluminium (0-1 m2)8 500 – 11 500 krst
Byta takfönster stål (0-1 m2)7 000 – 11 000 krst
Övrigt
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta takterrass komplett2 600 – 3 500 krm2
Byta takbrunn2 400 – 3 600 krst
Byta skorstensplåt4 000 – 6 100 krst
Foga om skorsten800 – 1 200 krm2
Mura om skorsten2 300 – 3 700 krm2
Byta ventilationshuv3 900 – 6 200 krst
Byta avluftningsrör2 100 – 2 900 krst
Byta takbrygga2 400 – 3 600 krm
Byta takstege700 – 900 krm
Byta takräcke500 – 700 krm
Byta fästögla400 – 600 krst
Byta snörasskydd500 – 900 krm
Vill du ha ytterligare hundratals priser?
Prova Planima!
Kategori-Yttertak

Yttertak

Kostnader för renovering och underhåll av byggnadens tak, d.v.s. den horisontella delen av byggnadens utsida. Också komponenter som normalt finns uppe på taket.
Vill du ha ytterligare hundratals priser?
Prova Planima!
Saknar du något?
Skicka in ditt önskemål här så lägger vi in det i listan om vi bedömer det som intressant för fler användare.

Invändigt

Golv, väggar och tak
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Måla väggar och tak, mindre utrymme (pris baserat på golvyta)600 – 800 krm2
Måla väggar och tak, större utrymme (pris baserat på golvyta)400 – 600 krm2
Måla väggar och tak källare300 – 500 krm2
Måla väggar och tak trapphus (pris per våningsplan)25 200 – 34 800 krst
Byta kakelväggar, mindre utrymme (pris baserat på golvyta)4 700 – 7 300 krm2
Byta väggmatta/våtrumstapet2 500 – 3 500 krm2
Måla betonggolv150 – 250 krm2
Byta klinkergolv1 200 – 1 800 krm2
Byta parkettgolv700 – 1 100 krm2
Slipa och lacka parkettgolv400 – 600 krm2
Byta gymnastikgolv/sportgolv plast800 – 1 200 krm2
Byta linoleumgolv400 – 600 krm2
Byta textilgolv/textilmatta400 – 600 krm2
Byta laminatgolv500 – 700 krm2
Byta tapeter150 – 250 krm2
Byta gipskiva vägg300 – 400 krm2
Måla tak inomhus100 – 200 krm2
Byta gipsskiva tak200 – 400 krm2
Byta undertak400 – 600 krm2
Våtrum och kök
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta komplett kök exkl vitvaror96 000 – 144 000 krst
Byta väggskåp2 600 – 3 400 krst
Byta bänkskåp3 800 – 5 200 krst
Byta bänkskiva laminat1 600 – 2 400 krst
Byta badrumskåp1 600 – 2 400 krst
Byta badkar8 600 – 11 400 krst
Byta handfat/tvättställ3 400 – 4 600 krst
Byta toalett/WC-stol3 200 – 4 800 krst
Byta duschkabin11 700 – 18 300 krst
Byta utslagsback6 000 – 8 100 krst
Byta urinoar/urinal porslin4 200 – 5 900 krst
Byta duschblandare3 200 – 4 800 krst
Byta tvättställsblandare2 000 – 3 000 krst
Byta köksblandare2 400 – 3 600 krst
Byta pentry/minikök/trinette (kyl, spishäll, diskbänk, diskho)24 600 – 35 400 krst
Byta kylskåp5 200 – 6 800 krst
Byta frysskåp4 600 – 7 400 krst
Byta elspis6 500 – 9 500 krst
Byta diskmaskin5 500 – 8 500 krst
Byta ugn6 900 – 9 100 krst
Byta mikrovågsugn2 100 – 3 000 krst
Byta köksfläkt2 500 – 3 500 krst
Byta diskbänk rostfritt stål12 300 – 17 700 krst
Tvätt
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta tvättmaskin (ca 10 kg)34 700 – 55 400 krst
Byta torktumlare (ca 10 kg)37 400 – 52 700 krst
Byta centrifug16 000 – 24 000 krst
Byta elmangel bänkmodell3 900 – 6 200 krst
Byta torkskåp (ca 8 kg)27 000 – 43 100 krst
Byta tvättbänk med blandare för tvättstuga7 900 – 12 100 krst
Dörrar
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta dörrblad och karm innerdörr6 600 – 9 400 krst
Måla dörrblad och karm innerdörr800 – 1 200 krst
Byta brandklassad innerdörr inkl karm15 800 – 24 200 krst
Byta låscylinder och låskista1 600 – 2 400 krst
Byta säkerhetsdörr lägenhet12 300 – 17 700 krst
Övrigt
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta vägg lägenhetsförråd metallnät400 – 600 krm2
Byta dörr lägenhetsförråd metallnät1 200 – 1 800 krst
Byta handledare trappa stål800 – 1 200 krm
Måla radiator/element400 – 600 krst
Vill du ha ytterligare hundratals priser?
Prova Planima!
Kategori-Innvändigt

Invändigt

Underhållskostnader för ytskikt och komponenter i invändiga utrymmen, både allmänna ytor och uthyrda.

Vill du ha ytterligare hundratals priser?
Prova Planima!
Saknar du något?
Skicka in ditt önskemål här så lägger vi in det i listan om vi bedömer det som intressant för fler användare.

Teknik

Ventilation
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) bostadshus, per lägenhet300 – 500 krst
OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) kontorshus2 – 4 krm2
OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) bostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet)400 – 600 krst
OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) kontorshus (FT/FTX-system)3 – 5 krm2
Byta ventilationsaggregat (ca 1 m3/s)160 000 – 240 000 krst
Byta ventilationsfläkt24 900 – 35 100 krst
Byta takfläkt11 600 – 18 500 krst
Byta tilluftsdon3 300 – 4 700 krst
Byta frånluftsdon800 – 1 200 krst
Byta ventilationskanal1 600 – 2 400 krm
Rensa ventilationskanal, per lägenhet1 700 – 2 300 krst
Byta ventilationsfilter i lägenhet400 – 600 krst
Vatten
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta cirkulationspump vatten (ca 0-1 kW)12 600 – 17 400 krst
Byta högtryckspump/tryckstegringspump vatten40 500 – 59 500 krst
Byta hydrofor12 600 – 17 400 krst
Byta vattenledning i mark2 400 – 3 600 krm
Byta vattenutkastare på fasad900 – 1 200 krst
Byta vattenrör koppar1 400 – 2 000 krm
Byta vattenrör plast300 – 500 krm
Avlopp
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta dräneringspump15 600 – 24 400 krst
Byta avloppspump (ca 1 kW)16 200 – 23 800 krst
Byta avloppsstammar/avloppsrör inkl nya våtrum och vattenledningar (stambyte), per lägenhet212 500 – 287 500 krst
Relina avloppsstammar/avloppsrör, per lägenhet27 300 – 42 700 krst
Spola avloppsstammar/avloppsrör, per lägenhet800 – 1 200 krst
Byta avloppsrör gjutjärn1 200 – 1 800 krm
Byta avloppsrör plast400 – 600 krm
Rensa avloppsrör50 – 150 krm
Byta golvbrunn gjutjärn2 400 – 3 600 krst
Byta golvbrunn plast1 700 – 2 300 krst
Byta golvbrunn rostfritt stål4 200 – 5 800 krst
Byta avloppsledning i mark2 500 – 3 500 krm
Byta avloppsledning i bottenplatta8 400 – 11 600 krm
Byta dagvattenledning i mark2 400 – 3 600 krm
Byta dränering komplett3 400 – 4 600 krm
Byta dagvattenbrunn9 500 – 14 500 krst
Slamsuga brunn400 – 600 krst
Byta fettavskiljare58 100 – 81 900 krst
Avfall och återvinning
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta molok25 200 – 34 800 krst
Byta soplucka2 700 – 4 300 krst
Byta kompostkvarn16 800 – 23 200 krst
Värme och kyla
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta tvillingpump23 400 – 36 600 krst
Byta avstängningsventil4 300 – 5 700 krst
Byta reglerventil/styrventil5 400 – 8 600 krst
Byta varmluftsfläkt/aerotemper25 200 – 34 800 krst
Byta luftvärmepump luft/vatten (ca 10 kW)49 800 – 70 200 krst
Byta luftvärmepump luft/luft (ca 8 kW)33 200 – 46 800 krst
Byta bergvärmeanläggning (komplett ca 20 kW inkl värmepump, borrhål och ledningar)252 000 – 348 000 krst
Byta värmeväxlare (200-500 kW)83 000 – 117 000 krst
Byta ackumulatortank (0-500 liter)25 800 – 34 200 krst
Byta varmvattenberedare (0-500 liter)29 800 – 40 300 krst
Byta elpatron8 300 – 11 700 krst
Byta pelletsbrännare (ca 50 kW)38 700 – 51 300 krst
Byta shuntgrupp21 300 – 28 800 krst
Byta cirkulationspump värme (ca 1 kW)23 700 – 36 300 krst
Byta värmeledningar, per lägenhet51 600 – 68 400 krst
Byta radiator/element4 300 – 5 800 krst
Byta elradiator/el-element1 600 – 2 400 krst
Byta termostatventil radiator/element700 – 900 krst
Injustera värmesystem, per lägenhet1 000 – 1 400 krst
Byta expansionskärl (ca 500 liter)52 700 – 77 400 krst
Byta värmekulvert5 500 – 8 500 krm
Byta elektrisk golvvärme (alla delar förutom nytt golv)900 – 1 200 krm2
Byta vattenburen golvvärme (alla delar förutom nytt golv)1 300 – 1 700 krm2
El och belysning
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta jordfelsbrytare800 – 1 200 krst
Byta gruppcentral med automatsäkringar12 000 – 18 000 krst
Byta elledningar, säkringar, uttag och strömbrytare i hel lägenhet32 000 – 48 000 krst
Byta belysningsarmatur glödlampa1 200 – 1 800 krst
Byta belysningsarmatur lysrör1 600 – 2 400 krst
Byta belysningsarmatur LED2 000 – 3 000 krst
Byta belysningsarmatur LED utomhus2 500 – 3 500 krst
Byta stolpbelysning LED (bara belysningsarmatur, ej stolpe)4 300 – 5 800 krst
Byta stolpbelysning LED (inkl fundament och stolpe, ca 6 m hög)12 500 – 19 500 krst
Byta belysningspollare6 200 – 9 800 krst
Byta väggutttag400 – 600 krst
Byta strömbrytare400 – 600 krst
Byta dimmer800 – 1 200 krst
Byta porttelefon29 100 – 41 000 krst
Besiktiga elsystem2 – 4 krm2
Energideklaration större byggnad (5000+ m2)1 – 3 krm2
Energideklaration mindre byggnad (0-5000 m2)15 800 – 24 200 krst
Byta värmekabel i mark1 600 – 2 400 krm2
Byta värmekabel stuprör och hängrännor500 – 700 krm
Byta bastuaggregat8 300 – 11 700 krst
Byta elstammar (elstambyte), per lägenhet20 800 – 29 300 krst
Byta laddbox till elbil12 000 – 16 000 krst
Kommunikation och styrning
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta tvättstugebokningstavla digital23 100 – 36 900 krst
Byta informationstavla/trapphustavla digital8 000 – 12 000 krst
Byta komplett styrsystem värmeanläggning156 000 – 244 000 krst
Installera komplett system för individuell mätning av el, värme och vatten (IMD) (pris per lägenhet, inklusive centralenhet och uppkoppling)11 600 – 18 500 krst
Transport
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta hydraulhiss351 000 – 549 000 krst
Byta linhiss588 000 – 812 000 krst
Byta plattformshiss297 500 – 402 500 krst
Byta trapphiss115 500 – 184 500 krst
Byta inredning i hisskorg33 600 – 46 400 krst
Byta hissdörr33 600 – 46400 krst
Byta hissmaskin168 000 – 232 000 krst
Byta rulltrappa574 000 – 826 000 krst
Byta golvmatta i hiss2 900 – 4 100 krst
Besiktiga hiss (per hiss)800 – 1 200 krst
Brand och säkerhet
ÅTGÄRDPRISINTERVALLENHET
Byta rökgasfläkt81 000 – 119 000 krst
Byta rökdetektor/brandvarnare800 – 1 200 krst
Byta brandlarm centralsystem20 500 – 29 500 krst
Byta kortläsare5 000 – 7 000 krst
Besiktiga brandsäkerhet2 – 4 krm2
Byta portkodlås1 900 – 3 100 krst
Byta centralenhet för porttelefon/passersystem21 000 – 29 000 krst
Byta taggläsare4 200 – 5 800 krst
Vill du ha ytterligare hundratals priser?
Prova Planima!
Kategori-Teknik

Teknik

En bred kategori där du hittar kostnader för renovering av tekniska system och installationer i och kring byggnaden.
Vill du ha ytterligare hundratals priser?
Prova Planima!
Saknar du något?
Skicka in ditt önskemål här så lägger vi in det i listan om vi bedömer det som intressant för fler användare.

Så använder du prislistan ▼

Vem är underhålls­kostnaderna för?

Kostnaderna för underhåll och renovering i denna lista är för dig som jobbar med större fastigheter såsom flerbostadshus, kontor, logistik/lager, industri eller samhällsfastigheter. Listan är gjord för att kunna planera och budgetera på grov och övergripande nivå.

Så här uppdateras våra underhålls­kostnader

Planima är ett smart planeringsverktyg som används av tusentals fastighetsägare. Varje dag skapar våra användare över 1 000 nya underhållsåtgärder och samtidigt återrapporteras vad de verkliga kostnaderna utfört underhåll blev. Denna enorma mängd data tolkar vi kontinuerligt och på så vis kan vi hitta nya åtgärder och justera kostnaderna.

Underhållskostnader som uppdateras kontinuerligt

Så använder du prislistan​

I listan hittar du ungefärliga uppskattningar på de vanligaste kostnaderna för underhåll och renoveringar som du kan använda för budgetering och planering. Den verkliga kostnaden varierar kraftigt bl.a. baserat på byggnadens ålder, vilka arbeten som kan utföras samtidigt, tid på säsongen och önskat material/utförande. 

Kostnaderna inkluderar arbete och material. De förutsätter att arbetet görs med hög kvalitet, hållbara material och av fackperson med rätt utbildning och behörighet.

Anlita alltid proffshjälp om du är osäker! Bland våra Partnerföretag hittar du experter som kan hjälpa dig planera, budgeta och genomföra underhåll.

Vill du ha mer? Utökad och smart prislista i Planima!

Planimakunder får tillgång till Planima-priser™ – den utökade och smarta prislistan för underhållskostnader. Läs mer här!

Vill du prova Planima kostnadsfritt?
Vi hjälper dig att komma igång!

Inga kostnader eller bindningstider.