VARFÖR PLANIMA?

Engagera hela
organisationen
­i underhållsarbetet

Samarbeta enklare än någonsin kring underhållet och ta riktigt bra beslut tillsammans genom smarta funktioner och snygga rapporter

VARFÖR PLANIMA?

Engagera
hela organ­isa­tionen i under­hålls­arbetet

Säkerställ engagemang i underhålls­arbetet

Samarbeta enklare än någonsin kring underhållet och ta riktigt bra beslut tillsammans genom smarta funktioner och snygga rapporter. Läs hur nedan! 👇

Jobba inte i motvind – Få med organisa­tionen i utvecklings­arbetet!

Är du en av alla dem som har förstått hur viktigt det är att arbeta strukturerat, långsiktigt och hållbart med underhållet men stöter på motstånd från beslutsfattare och kollegor? Upplever du att det varken finns intresse eller kunskap från kollegor att sätta sig in i underhållsplaneringen?
Det är verkligen inte konstigt. Förändringsprocesser är energikrävande och utan rätt verktyg är det svårt att engagera, förklara och visa vad ni kan vinna på att alla jobbar mot samma (proaktiva) mål!
Känner du igen dig i dessa 4 fallgropar? 👇

1

Vision och mål är inte tydliga

Du vet inte vart du är på väg och kommer därför inte fram till rätt destination. Vision, mål och önskat resultat är otydligt både för dig och alla andra i organisationen.

2

Du bygger inte engagemang

Du lyckas inte skapa engagemang och eller involvera dina medarbetare. Du försöker göra allt själv och kommunicerar inte tillräckligt om vad alla vinner på förändringen.

3

Hinder rivs inte

Du lyckas inte eliminera nuvarande organisatoriska strukturer, arbetsrutiner och verktyg som inte är anpassade till det nya arbetssättet.

4

Ni varken mäter eller firar framgång

Det känns svårt att både mäta och tydliggöra de framsteg ni gör i ert fastighetsunderhåll vilket leder till att viktiga insikter, förståelse och engagemang minskar över tid.

Vad du behöver göra

1. Bygg engagemang på mål och vision

Börja med att sätta mätbara mål som är relevanta för verksamheten och samtidigt både relaterbara och tydligt värdeskapande för alla medarbetare. Om ni dessutom kan förankra målen i företagets vision skapar det bra förutsättningar för att skapa engagemang i hela organisationen.

Ta sedan tillvara på detta initiala engagemang genom kontinuerlig kommunikation och att involvera alla medarbetare i förändringsarbetet. Ensam är inte stark!

2. Kom snabbt igång med nya processer

Se till att snabbt komma igång med testning av nya processer och verktyg. Börja i liten skala för att kunna utvärdera arbetssätt och rutiner och skala upp när allt flyter på smidigt.

Om det redan tidigt i processen blir tydligt att ett planerings­verktyg som t.ex. Planima underlättar fastighetsförvaltarens vardag och mer träffsäker budgetering, blir det mycket lättare att att få deras stöd i processen framåt!

3. Mät och fira framgångar löpande

Se till att ni har koll på vilka nyckeltal som är relevanta för er organisation. Säkerställ därefter att ni har rätt verktyg för att mäta, följa upp och presentera resultat på ett tydligt och bra sätt – både internt i organisationen samt för yttre intressenter som tex politiker, media eller eventuella hyresgäster.

Att dessutom kunna samla organisationen kring en snygg och tydlig rapport som visar på att ert hårda jobb ger avkastning är kraftfullt. Se till att nyttja detta och fira era framgångar tillsammans!

Används av framåttänkande bolag
för effektiv och hållbar förvaltning

Funktioner för ökat engagemang

Med Planima får du ett planeringsverktyg som gör det lätt att arbeta proaktivt med ert fastighetsunderhåll. Smarta funktioner låter dig hålla organisationen engagerad och informerad om resultat och gemensamma framgångar!
Planima Projekt Screen Shot

Planima Projekt

Med Planima Projekt får du full kontroll på dina underhållsprojekt genom att gruppera åtgärder från en eller flera underhållsplaner till sammanhållna projekt som kan genomföras, budgeteras och rapporteras tillsammans!

Utforska funktionen

Taggar och Märkning

Med taggar och märkning får du ett enkelt men kraftfullt verktyg för att organisera och strukturera både fastigheter och underhållsåtgärder så du kan använda din unika struktur i ditt planeringsarbete.

Utforska funktionen
Planima-priser

Planima-priser

Planima-priser är en lättanvänd och datadriven prislista för fastighetsunderhåll som hjälper dig planera och budgetera snabbare än någonsin.

Utforska funktionen