JM planerar för lönsamma underhållsplaner – väljer Planima

Fastighetsjätten JM AB gör en storsatsning på att utveckla sin förvaltningsaffär. Genom dotterbolaget JM@Home vill de ge ännu bättre service till både nya och befintliga brf:er och samtidigt skapa mer lönsamhet genom ett utvecklat förvaltningskoncept i egen regi. Som en del i detta väljer de Planima som centralt verktyg för underhållsplanering.

Med Planimas digitala verktyg kan vi nu erbjuda våra kunder långsiktig planering för underhåll och ekonomi

 Lena Lindgren, Chef teknisk förvaltning JM@Home AB
JM väljer Planima

Proaktiva underhållsplaner redan från start

Från och med januari 2024 blir det lag på att alla nya brf:er ska ha en 50-årig teknisk underhållsplan. I den ska fastighetens underhålls- och återinvesteringsbehov tydligt framkomma. Lagen genomförs för att ge förutsättningar för ett tryggare bostadsägande med bättre skydd för alla som äger en bostadsrätt. 

Med Planima i verktygslådan kommer nu JM@home därför att kunna erbjuda hjälp till alla sina föreningar med professionellt framtagna underhållsplaner från dag ett.

Tack vare den oslagbara överblick som följer med de proaktiva underhållsplanerna kan de nybildade föreningarna arbeta långsiktigt och hållbart. Genom att redan från start ta hänsyn till kommande behov och kostnader säkrar man välmående byggnader, bättre ekonomi och nöjda hyresgäster. 

Ett samarbete som skapar värde i alla led

JM är i full fart med att bygga en utökad förvaltningsorganisation och komplettera sitt tjänsteutbud för att kunna erbjuda sina kunder ett marknadsledande koncept. 

”Vi är glada att vi tillsammans med Planima kan utveckla vår affär och erbjuda våra kunder tjänster som de behöver i sitt fastighetsägaransvar. Med Planimas digitala verktyg kan vi nu erbjuda våra kunder långsiktig planering för underhåll och ekonomi”

– Lena Lindgren, Chef teknisk förvaltning JM@Home AB

Philip Winkler är ansvarig för säljavdelningen på Planima och tillägger:

“Vi är förstås fantastiskt glada över att JM har valt Planima som centralt verktyg för att utveckla sin förvaltningsaffär. Vi är övertygade om att detta kommer leda till stora vinster för alla inblandade, inte minst bostadsrättsägarna som kommer kunna få ett tryggare boende i fastigheter som tas väl om hand – både nu och i framtiden!

Nyfiken på Planima?

Vill du växa tillsammans med dina kunder?

Fler och fler fastighetsägare, förvaltare och konsulter ser fördelarna med ett långsiktigt, hållbart och proaktivt fastighetsunderhåll. Att undvika brandsläckning och reaktiva åtgärder ger stora samhälleliga vinster samtidigt som det öppnar upp för effektiva och lönsamma affärer! 

Arbetar du med fastighetsförvaltning och vill som JM växla upp ditt kunderbjudande tillsammans med branschens ledande planeringsverktyg för fastighetsunderhåll? Då tror vi att du skulle tjäna på att kolla in Planima!

Läs mer om Planima för förvaltare / konsulter här, eller boka en demo idag👇.

Fler intressanta bloggartiklar: