VARFÖR PLANIMA?

Snabb och smidig
  planering av ditt
fastig­hets­underhåll

Spara tid och energi med ett bra planerings­verktyg för underhållet av dina fastigheter.

VARFÖR PLANIMA?

Snabb och smidig planering av ditt fastighets­underhåll

Effektiv planering av ditt fastighets­underhåll

Spara tid och energi med ett bra planeringsverktyg för underhållet av dina fastigheter. Läs mer nedan! 👇

Låt inte tids­tjuvarna stjäla värdefull tid!

Är du, liksom många andra, stressad över att tiden inte räcker till? Varken för dig eller ditt team? Vi pratar dagligen med fastighetsägare och förvaltare som upplever att planeringen av underhållsarbetet blir eftersatt i den stressiga vardagen.
Mönstret är tydligt: Manuella processer och tungrodda system är tidstjuvar som bidrar till ineffektivitet och negativ stress!
Känner du igen dig? 👇

1

Du jobbar manuellt

Du spenderar arbetsdagen i tunga system och stökiga kalkylblad.

Varje ändring kräver 13 klick, du gör allt manuellt och måste hela tiden kopiera data mellan olika system.

2

Du drunknar i möten

Du är fast i mötesfällan och tiden försvinner på att förbereda, följa upp och sitta i möten.

Dessutom drar de över tiden, saknar agenda och ger nästan aldrig några konkreta resultat!

3

Du dubbeljobbar

Med ansvar för flera fastigheter är det lätt att tänka småskaligt!

Förfrågningar, anbud förhandling, avtal. Alla moment upprepas för varje fastighet. Helt utan samordning!

Vad du behöver göra

1. Sätt mål och struktur

För att kunna effektivisera ert fastighetsunderhåll är det helt avgörande att ni först har full koll på vad ni vill ha ut av detta arbete. Alla verktyg och alla processer ni lägger tid på ska ha som syfte att uppnå dessa mål. Allt annat är troligen onödiga tidstjuvar som helt eller delvis kan skalas bort!

Om det primära målet med ert underhållsarbete är att få ner underhållsskulden till en viss nivå: Tydliggör detta för alla i organisationen och anpassa verktyg, arbetsprocesser och nyckeltal för mäta och nå rätt resultat!

2. Kartlägg verktyg och processer

Utgå från målen ovan för att kartlägga vilka verktyg och processer som bidrar till faktiska resultat. Involvera alla i organisationen men se främst till att de som dagligen jobbar med system/verktyg blir hörda.

Dokumentera vad upplevs som frustrerande, jobbigt eller tidskrävande. Detta gäller allt från krångliga funktioner i digitala verktyg till manuella processer och bristande kommunikation mellan kollegor.

3. Implementera lärdomarna

Oavsett om du använder kalkylblad eller ett dedikerat planeringsverktyg som tex Planima – Implementera dina insikter från analyserna ovan.

Börja med att testa verktyg och processer i liten skala eller pilotprojekt. Involvera alla delar av organisationen i testandet för att sen gå över till intrimning. När det funkar som tänbkt är det dags att skala upp till hela organisationen!

Används av framåttänkande bolag
för effektiv och hållbar förvaltning

Funktioner som effektiviserar din underhållsplanering

Med Planima får du ett planeringsverktyg som inte kräver extra resurser, utan ger tidsbesparingar. De smarta och smidiga funktionerna effektiviserar ditt och teamets processer och ger minskad stress och bättre resultat på nolltid!

Taggar och Märkning

Med taggar och märkning får du ett enkelt men kraftfullt verktyg för att organisera och strukturera både fastigheter och underhållsåtgärder så du kan använda din unika struktur i ditt planeringsarbete.

Utforska funktionen
Planima-funktion Massredigering

Massredigering

Med vår funktion för massredigering kan du snabbt och smidigt göra justeringar på många åtgärder samtidigt. Du slipper dubbeljobb och manuella misstag!

Utforska funktionen