Vad är en underhållsplan och hur skapar jag en?

En underhållsplan är ett levande dokument som beskriver fastighetens långsiktiga ekonomiska behov. En plan består oftast av en lista med åtgärder, när dessa ska utföras och till vilken kostnad. Beroende på vem som gör planen skiljer sig nivån och detaljbeskrivningar avsevärt och det finns ingen erkänd standard som följs. Detta gör skapandet av en plan lättare för en person med bra övergripande kompetens inom området, men också väldigt svårt för någon som inte besitter samma kunskap.

Hur gör man en underhållsplan?

Arbetet med att ta fram en underhållsplan börjar oftast med besiktningen av fastigheten. I besiktningen går underhållsplaneraren systematiskt runt och inspekterar skicket av alla byggnadsdelar, vilket slutligen resulterar i ett färdigt besiktningsprotokoll. I nästa steg för man in protokollet i något arbetsformat (läs Planima), där man med lätthet lägger in sitt besiktningsprotokoll och skapar en grundläggande underhållsplan.

Hur ser ett besiktningsprotokoll ut?

Detta är heller ingen självklarhet och alla arbetar på olika sätt. När man gör besiktningar så bör man samla på sig följande information:

  • Namn på åtgärden som ska göras
  • Nästa år som åtgärden behöver göras
  • Antal byggdelar (t.ex. dörrar) som behöver underhållas
  • Beskrivning var i fastigheten som byggdelen/byggdelarna finns

Sammanfattningsvis förbereder man nästa steg, det vill säga arbetet för att uppskatta åtgärdskostnader och hur återkommande åtgärderna blir framöver.

Hur ofta bör man uppdatera underhållsplanen?

Här finns det heller ingen standard att följa, men rekommendationen från oss är att man löpande uppdaterar sin plan när man genomför sina åtgärder på fastigheten. En plan ska ses som ett levande dokument och absolut inte vara något man gör var och varannat år. Att uppdatera för sällan leder till att planen inte följs och att underhållskostnaderna blir högre.

Hur kan man få hjälp att skapa en underhållsplan?

Planima erbjuder ett effektivt sätt att hantera och jobba med underhållsplaner. Vi kopplar in parter som utför besiktningar och tar fram underhållsplaner från grunden. Vi hjälper fastighetsägare över hela Sverige, oavsett situation, att arbeta med underhållsplanering.

Det är helt kostnadsfritt att prova Planima i 14 dagar. Signa upp för ett provkonto idag du med!